Blackout na Slovensku: Testovali sme štart z tmy

30.01.2017
Možnosti zdieľania:
Hoci išlo o simuláciu, podmienky skúšok boli reálne. Skúška v takomto rozsahu sa na Slovensku uskutočnila po 20 rokoch.

Prepojenie elektrizačných sústav v európskom priestore má svoje výhody – v podobe jednotného trhu s elektrinou, ale aj nevýhody. V prípade výpadku systému v okolitých krajinách môže aj nás zasiahnuť blackout, čiže rozpad sústavy. Aj krátky výpadok môže viesť nie len k ekonomickým stratám, ale najmä k ohrozeniu životov.

Aj preto koncom roka 2016 Slovenské elektrárne s partnermi úspešne testovali štart z tmy – obnovu dodávok postupným nabiehaním jednotlivých zdrojov.

Skúška sa začala úplným odstavením 6. bloku Elektrární Vojany. Vývodové linky boli v beznapäťovom stave, teda tak, ako pri reálnom výpadku a rozpade siete. Núdzovú elektrinu pre bezpečné odstavenie zariadení generovali vlastné rezervné dieselagregáty, ktoré odstavili turbínu a kotol. Zregulované na vlastnú spotrebu, Vojany nedodávali elektrinu do siete.

Kľúčová pri štarte do tmy bola prečerpávacia vodná elektráreň Ružín. Vďaka tejto elektrárni, kde turbína s pomocou dieselagregátu nabehne z beznapäťového stavu, bolo možné dodať napätie po prenosových vedeniach pre nábeh generátorov až do Vojan. Vodná elektráreň Ružín a Vojany následne vytvorili ostrov – vymedzenú časť sústavy, do ktorej sa postupne pridávala záťaž z prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná a od železiarní U.S. Steel. V čase reálneho rozpadu siete by takýchto ostrovov vzniklo viac a postupne by sa spájali. Ostrov sa nakoniec podarilo zosynchronizovať a úspešne pripojiť k zvyšku prenosovej sústavy.

Skúška potvrdila schopnosť znova nabehnúť bloky po rozsiahlom výpadku v sieti a po rozpade sústavy na východnom Slovensku, kde je sústava citlivejšia. Do skúšky bolo zapojených päť lokalít spoločnosti Slovenské elektrárne – riaditeľstvo s výrobným dispečingom, Hydroenergetický dispečing v Trenčíne, prečerpávacie vodné elektrárne Ružín a Dobšiná a Elektrárne Vojany. Celý proces koordinovala Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS), zapojili sa aj U.S. Steel Košice, Technická univerzita v Košiciach a Východoslovenská distribučná.

Hoci išlo o simuláciu, podmienky skúšok boli reálne. Ako oznámila SEPS, skúška v takomto rozsahu sa na Slovensku uskutočnila po 20 rokoch a vyžiadala si takmer dvojročnú prípravu. Skúsenosti získané z procesu prípravy a priebehu štartu z tmy pomôžu pri rozhodovaní sa o ďalších krokoch k stabilnej prenosovej sústave a energetickej bezpečnosti Slovenska.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right