Certifikát transparentnosti pre Nadačný fond Slovenských elektrární

14.12.2018
Možnosti zdieľania:
Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci s KPMG.

S cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov vytvorila v roku 2015 Asociácia firemných nadácii Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu, ku ktorému sa zaviazali všetci členovia Asociácie. Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrárni a Nadačný fond Telekom získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti už druhýkrát. Novou nadáciou, ktorá certifikát získala, je Nadácia ZSE.

Certifikáty udeľuje každoročne Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Na Valnom zhromaždení Fondu pre transparentné Slovensko ocenenia odovzdával Radovan Pala, partner v advokátskej kancelárii TaylorWessing a revízor Asociácie.

Meniť Slovensko na lepšiu krajinu

„Veľmi si cením, že firemné nadácie a nadačné fondy sa správajú transparentne. Rád by som ich v tomto úsilí povzbudil, lebo ide o mimoriadne potrebné nastavenie nových štandardov správania sa. Pritom treba upozorniť, že transparentnosť sama osebe nie je cieľom ani hodnotou, ale nástrojom na vytváranie dôležitej hodnoty, o ktorú dnes musíme bojovať viac ako v minulosti. A tou je dôvera. Dôvera v spoločnosti a medzi ľuďmi, ktorej súčasťou je aj dôvera, že mimovládne organizácie konajú tak, aby zmenili Slovensko na lepšiu krajinu,“ uviedol Radovan Pala počas slávnostného odovzdávania certifikátov.

Certifikát transparentnosti pre Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

ASFIN
Neformálna platforma vznikla v roku 2013 s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. Medzi zakladajúcich členov asociácie patrí osem významných firemných nadácií a nadačných fondov – Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadácia ZSE, Nadačný fond Slovenských elektrární a Nadačný fond Telekom.

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií. “Jedným z najdôležitejších je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácií,” uviedla Martina Kolesárová, programová riaditeľka firemnej filantropie v Nadácii Pontis. Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

Držitelia certifikátov musia prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Údaje musia subjekty zverejňovať vo formáte Open Data.

“Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či členské nadácie zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond sa budú môcť uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členom ASFIN.

Udeľovanie certifikátu transparentnosti 10.12.2018. Certifikát získalo osem firemných nadácií a nadačných fondov, vrátane Slovenských elektrární.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right