Čo sú Big Data a ako pomáhajú vodným elektrárňam?

03.05.2022
Možnosti zdieľania:
Vďaka moderným Business Intelligence (BI) technológiám sme odhalili už niekoľko anomálií vo vodných elektrárňach.

Téme Big Data sa v Slovenských elektrárňach venujeme od roku 2020, kedy sme sa na útvare ICT v spolupráci s Projektovou kanceláriou kontinuálneho zlepšovania začali zaoberať tým, ako dostať veľké množstvo údajov z 24 vodných elektrární do jedného reportu v takmer reálnom čase. Naším cieľom bolo zjednotiť všetky dáta do jedného bodu a mať tak centrálny systém na porovnávanie viacerých prevádzkových, teplotných a vibračných parametrov. K dispozícií sme mali už overenú technológiu zberu dát, ktorú sme použili na reporty v našom BI svete. Zaujímalo nás, či budeme vedieť zvládnuť množstvo dát v relatívne reálnom čase, alebo ako ich vizuálne reprezentovať tak, aby boli zrozumiteľné a prívetivé pre používateľa. Tiež sme skúmali ďalšie možnosti sledovania anomálií, pripadne predikcie porúch vo vodných elektrárňach do budúcna. 

„Som rád, že sme spoločne rozbehli projekt centralizácie dát a ich sprístupnenie prevádzke a údržbe priamo cez ich počítače, čo uľahčuje prácu a rozhodovanie sa. Našou víziou je digitalizovať všetky vstupy a vytvoriť jedno operačne centrum,“ uviedol Milan Ilčík, riaditeľ závodu Vodné elektrárne. 

Čo nám zatiaľ priniesli „veľké dáta“ z vodných elektrární

Big Data v 24 vodných elektrárňach predstavujú 850 sledovaných parametrov, zatiaľ rok zberu dát, viac než 333 miliónov nazbieraných hodnôt a 38 používateľov, ktorí s nimi vďaka Business Intelligence vedia pracovať. Z analyzovaných údajov z vodných elektrární sme odhalili napríklad: 

Zvýšenie vibrácií a teploty turbínového ložiska  

V programe Grafana sme v jednej z našich prevádzok v máji 2021 identifikovali zvýšenie vibrácií a teploty v intervale troch týždňov, aj na základe výskytu vibračnej výstrahy v riadiacom systéme.

V programe Grafana sme v máji 2021 v jednej z našich prevádzok identifikovali zvýšenie vibrácií a teploty v intervale troch týždňov, aj na základe výskytu vibračnej výstrahy v riadiacom systéme. Následným komplexným vibrodiagnostickým meraním bolo v októbri toho istého roku potvrdené zhoršenie stavu ložiska a odporučenie na jeho opravu pri najbližšom možnom termíne. Dovtedy bol stav sledovaný cez trendy. 

Zvyšovanie vibrácií​

Od opravy vodiaceho ložiska turbíny je sledovaný výrazný postupný nárast vibrácií hriadeľa v turbínovom ložisku.

Od opravy vodiaceho ložiska turbíny na ďalšej našej vodnej elektrárni je sledovaný výrazný postupný nárast vibrácií hriadeľa v turbínovom ložisku. Zvyšujúce sa vibrácie sú problém, ktorý riešime ďalšou analýzou ložiska. 

„Systém Grafana zlepšuje doterajší prehľad o zásadných parametroch sústrojenstiev vodných turbín, hlavne z hľadiska dlhodobých trendov. Pre vibrodiagnostiku sú to hlavne teploty vodiacich a nosných ložísk, hladinové, výkonové pomery a hriadeľové vibrácie. Spolu s vykonávanou periodickou off-line vibrodiagnostikou dáva možnosť komplexnejšie hodnotiť stav, skôr a presnejšie predikovať vibračné problémy vodných turbín,“ vysvetľuje Michal Hlavatý, technik diagnostiky vodných elektrární v Trenčíne. 

Systém Grafana bol už využitý pri viacerých prípadoch, kedy poskytol podporné informácie pri výskyte zvýšených vibrácií vodiacich ložísk. Do budúcna plánujeme rozširovať systém o ďalšie parametre, ktoré rozšíria celkovú informáciu o vibračnom stave sústrojenstiev vodných turbín.  

Automatické vyhodnocovanie anomálií

Jedným z ďalších cieľov je zabezpečiť automatizované vyhodnocovanie dát v podobe včasnej detekcie anomálií alebo výrazných zmien trendov. Za týmto účelom ICT s prevádzkou vodných elektrární testujú koncept automatizovaného vyhodnocovania anomálií. Vybraní používatelia sú tak včas informovaní o podozrivých zmenách priebehu hodnôt. 

Momentálne pracujeme na vývoji vlastných algoritmov, okrem toho využívame službu Metrics Advisor, ktorá zabezpečuje detekciu anomálií a následnú notifikáciu plne automaticky. 

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right