Ekoobec: Svetlo pre Olichov

07.02.2018
Možnosti zdieľania:
Cez náš nadačný fond sme podporili projekt zameraný na zvýšenie kvality života klientov Zariadenia sociálnych služieb Olichov.

Z grantového programu Ekoobec, ktorý cez Nadačný fond Slovenských elektrární rozvíjame s Nadáciou Pontis, sme podporili Občianske združenie Svetlo pre Olichov. Svojím projektom sa snaží naštartovať inkluzívny proces komunity obce Volkovce s klientmi Zariadenia sociálnych služieb Olichov.

Zariadenie je svojou polohou izolované od mestskej či obecnej komunity. Počas svojej 80-ročnej pôsobnosti prešlo vývojom, počas ktorého sa zmenila cieľová skupina klientov ako prijímateľov sociálnej služby. Z pôvodne nepočujúcich klientov je teraz ZSS orientované na klientov s primárne psychiatrickými ochoreniami a psychickými ochoreniami v kombinácií s mentálnym postihnutím.

Ľudia a okolitá komunita mala tendenciu sa psychický chorých ľudí strániť a klienti tak nedostali šancu dokázať, že sa vedia plnohodnotne zapojiť do kultúrno-spoločenského diania.

V občianskom združení sa rozhodli vytvoriť priestor pre návštevy ZO jednoty dôchodcov a mladých ľudí – skautov, integrovať ich a pomôcť im rozvíjať spoločné aktivity s klientmi zariadenia. Tí majú výborné zručnosti v oblasti ručných prác a tradičných remesiel, mnohí pracujú v záhrade a pri udržiavaní areálu.

Naplánovanými akciami sa nám podarilo naplno podporiť inklúziu miestnej komunity obce Volkovce!

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right