Vyše 64 % elektriny na Slovensku v roku 2021 vyrobili Slovenské elektrárne, a.s.

15.02.2022
Možnosti zdieľania:
Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší výrobca elektriny na Slovensku dodal do siete až 94 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého.

Slovenské elektrárne, a.s., v roku 2021 vyrobili o 0,34 terawatthodín viac elektriny ako rok predtým. Rozdiel zapríčinila pandémia. Kým na jar 2020 bolo potrebné výrobu energií utlmovať, podľa predbežných dát štátnej Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., (SEPS) spotreba na Slovensku vlani medziročne rástla až na 30,9 TWh, teda o viac než 5 %. Na pokrytie spotreby muselo Slovensko doviezť zo zahraničia 0,727 TWh.

Až 19,112 TWh, teda 64,3 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku, bolo zo Slovenských elektrární, a.s. Po očistení o vlastnú spotrebu spoločnosť dodala do siete 17,271 TWh, čo predstavuje približne 60 % spotreby elektriny v krajine.

Na jeseň energetický trh poznačila nižšia výroba z obnoviteľných zdrojov v Európe a panika okolo dodávok zemného plynu. Zlomilo sa to až tesne pred vianočnými sviatkami. „V elektrizačnej sústave bol nedostatok elektriny a dochádzalo k častým aktiváciám podporných služieb na vyrovnanie výkonovej rovnováhy,“ uviedol Ján Mazánik, vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov Slovenských elektrární, a.s.

Výšší výkon jadrových elektrární

Vďaka investíciám do zvyšovania účinnosti blokov inštalovaný výkon slovenských jadrových elektrární vlani prekročil 2 000 megawattov, takže celkový výkon Slovenských elektrární, a.s., dosiahol 4 143,8 MW. Atómky vyrobili v porovnaní s rokom 2020 o približne 2 % viac elektriny.

Rok 2021 bol z poľadu hydrologických pomerov priemerný. „V prvých mesiacoch roka 2021 bola výroba vodných elektrání výrazne nad plánom. Snehové zásoby sa v pravidelných vlnách oteplenia topili, čo sme dokázali energeticky efektívne využiť. Najvyššia výroba z vody bola počas chladného a mokrého mája,“ konštatuje Ján Mazánik. Situácia sa zhoršila na jeseň, ktorá bola na zrážky veľmi chudobná. Slovenské elektrárne využívali zásoby vody vo vrcholových nádržiach, ale aj napriek tomu bola výroba z vody v závere roka veľmi nízka. Kvôli výkyvom v cenách elektriny sa intenzívnejšie využívali prečerpávacie elektrárne.

Na čistej dodávke do siete zo Slovenských elektrární, a.s., mala výroba z uhlia podiel 6,1 %.

V roku 2021 Slovenské elektrárne dodali do siete až 94 % elektriny bez emisií CO2 – oxid uhličitý je považovaný za jeden z hlavných skleníkových plynov spôsobujúcich klimatické zmeny, pričom po spustení 3. bloku Mochoviec a po ukončení výroby v hnedouhoľných Elektrárňach Nováky v roku 2023 Slovenské elektrárne predpokladajú dosiahnutie rekordnej bezemisnej výroby elektriny.

O Slovenských elektrárňach

Viac než 64,3 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární. Elektrina, ktorú dodávajú do siete, pokrýva približne 60 % spotreby krajiny. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 94 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon ku koncu roka 2021 bol 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel). Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right