Enel oficiálnym partnerom Expo Milano 2015

22.09.2014
Možnosti zdieľania:
Enel je partnerom pre inteligentné energetické a osvetľovacie riešenia (Smart Energy & Lighting Solutions Partner).

Enel je jedným z najdôležitejších prevádzkovateľov v oblasti elektrickej energie a plynu v Európe a Latinskej Amerike a podľa inštalovaného výkonu tiež jednotkou v energetike v Taliansku a na druhom mieste v Európe.

Enel prinesie na Expo Miláno 2015 Inteligentnú sieť pre distribúciu energie, tzv. Smart Grid, zostavenú z najmodernejších technológií, aké sú dnes k dispozícii – Systém riadenia spotreby energie, ktorý bude v pavilónoch výstavy kontrolovať reguláciu zaťaženia, optimalizáciu energetického toku, integráciu prípadných zariadení obnoviteľných energií a skladovania energie, vrátane riadenia osvetlenia. 

Vďaka Enelu návštevníci Expo Miláno 2015 uvidia, ako by inteligentné siete dokázali zmeniť elektrinu z jednoduchej komodity na službu s pridanou hodnotou. Na Expo Miláno 2015 v reálnom čase uvidia, ako sa každý zdroj energie integruje a spolupracuje, aký mix bude napájať túto udalosť a aké sú zaťaženia, ktoré možno vhodne programovať a nastavovať za účelom optimalizácie účinnosti systému. Budú mať tiež možnosť vidieť centrum inteligentného riadenia mesta v prevádzke, spolu s obslužným technickým personálom, ktorý im ukáže, ako systém pracuje. 

Inteligentná sieť bude vybavená rozvinutým diaľkovým systémom riadenia, ktorý riadi 100 elektrických rozvodní pripojených na vysokonapäťovú sieť – integrovanú so systémami s vysokou spoľahlivosťou a účinnosťou, dobíjaciu infraštruktúru pre elektromobily (vybudovanú v rámci inteligentnej siete), osvetlenie spoločných priestorov inteligentnými LED systémami. 

V predvádzacej miestnosti, ktorú navrhol Enel, spojenej s tromi riadiacimi stanoviskami elektrickej siete a priestorom riadenia e-mobility návštevníci pochopia pohyb energetických tokov v rámci Inteligentnej siete Expo Miláno 2015. Priamo na mieste im ukážeme možnosti, ktoré vyplývajú z interakcie medzi zákazníkmi a energetickým trhom, aby zistili, ako možno vďaka novým technológiám spotrebúvať dostupnú energiu čo najefektívnejšie a aby si uvedomili, že ich svoj profil spotreby môže prinášať  aj ekonomické výhody. 

Inteligentné siete sa môžu využívať v niekoľkých rôznych oblastiach. Premena sietí na inteligentné siete znamená dosiahnuť ich schopnosť prijímať a distribuovať prerušovanú a nepredvídateľnú obnoviteľnú energiu. Znamená to, že kľúčovými sú systémy skladovania energie, pretože umožňujú, aby sieť konzervovala už vyrobenú energiu a podľa potreby ju distribuovala v čase špičiek.

Ďalším dôležitým faktorom v súvislosti s inteligentnými sieťami sú nimi poskytované informácie o tom, koľko a ako odberatelia využívajú energiu. Z toho dôvodu je diaľkové riadenie, v ktorom je Enel svetovou jednotkou, extrémne dôležité. V roku 2001 podnik nainštaloval prvý elektronický elektromer na svete, ktorý dnes preberajú ostatné krajiny. 

Inovácie spoločnosti Enel, ktoré menia vzťah medzi spotrebiteľmi a energiou, priniesli niekoľko projektov, medzi najdôležitejšie patrí Energy@home, ktorý umožňuje spotrebiteľom riadiť, optimalizovať a racionalizovať spotrebu prostredníctvom riadenia inteligentných elektrických spotrebičov domácnosti. Spoločnosť tiež vytvorila Enel Smart Info, inteligentné zariadenie, ktoré zákazníkom dáva k dispozícii informácie o spotrebe a umožňuje im optimalizovať spotrebu elektriny a tiež ich nabáda, aby sa správali efektívnejšie a udržateľnejšie. 

Enel je na čele Európy vďaka takým projektom, ako je GRID4EU, čo znamená konzorcium 27 partnerov z 12 krajín pracujúcich na vytvorení rozsiahlych pokročilých riešení inteligentných sietí pre kontinent – technickým koordinátorom je Enel Distribuzione. 

Vývoj Inteligentných sietí zahŕňa aj e-mobilitu, a Enel práve realizuje sieť inteligentných a inovatívnych dobíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Stojanové stanice pre verejné nabíjanie na otvorených priestranstvách a nástenné stanice (wall-box) sú prispôsobené potrebám zákazníkom, umožňujúc, aby dobíjanie bolo jednoduché, prístupné a bezpečné. Zapojenie spoločnosti Enel do európskych iniciatív Green eMotion a GridforVehicles (G4V) je vzhľadom na profil spoločnosti na kontinente jej povinnosťou.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right