Energetická efektívnosť: SE Predaj s ocenením od EBRD

17.02.2016
Možnosti zdieľania:
Európska banka pre obnovu a rozvoj ocenila dcéru Slovenských elektrární za projekty rekonštrukcie verejných osvetlení v mestách na Slovensku.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a jej partneri ocenili najlepšie projekty financované v SR prostredníctvom programu MunSeff. Okrem SE Predaj cenu získali aj Bratislavský samosprávny kraj, mesto Nitra, mesto Spišská Nová Ves, alebo správcovská spoločnosť obytných budov ByPo Ružomberok.

Municipal Sustainable Energy Financing Facility (MunSEFF) je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na podporu samospráv pri projektoch energetickej efektívnosti. Od spustenia programu v roku 2010 získalo podporu 400 projektov. Výsledkom sú ročné úspory energií až na úrovni spotreby elektriny mesta Trnava (97 GWh) a zníženie emisií skleníkových plynov o 15 000 ton.

„Je to vôbec prvé ocenenie pre SE Predaj, čo nás veľmi teší,“ povedal Martin Kumpan, výkonný riaditeľ SE Predaj. Samosprávy a spoločenstvá, ktoré takto získali nové osvetlenie, vďaka inteligentným technológiám ušetria ročne 70 až 90 % nákladov na energie. „Dokážu tak výrazne obmedziť svoju spotrebu a efektívne využívať energie.“

SE Predaj doteraz zmodernizovala verejné osvetlenie v 28 obciach, kde hodnota investícií dosiahla 1,9 milióna eur. Očakávaná ročná úspora je približne 1 000 megawatt-hodín elektriny, teda toľko, koľko za rok spotrebuje 400 priemerných domácností.

Žiadať o úver v rámci programu MunSeff mohli priamo samosprávy, správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov alebo firmy, ktoré poskytujú energetické služby. Po potvrdení dosiahnutej úspory nezávislým audítorom mohli žiadať o nenávratný grant podľa dohodnutej výšky (5 – 20 % úveru).

Výhodou spoločností poskytujúcich tzv. energetické služby je, že samosprávam a zákazníkom garantujú energetické úspory, ktoré pokryjú náklady na financovanie projektu počas dĺžky jeho trvania. Zároveň poskytujú aj návrhy technologických riešení a v jednom balíku spolu s dodávkou energií zabezpečujú aj výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení zvyšujúcich energetickú efektívnosť.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right