Energetické služby budú mať oporu v zákone

26.08.2014
Možnosti zdieľania:
Vláda schválila návrh zákona o energetickej efektívnosti. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť využitia energie v najmä v oblastiach jej konečnej spotreby.

Vláda SR v stredu 20. augusta schválila návrh nového zákona o energetickej efektívnosti. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť využitia energie v celom energetickom reťazci, najmä v oblastiach konečnej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie, ako napríklad budovy alebo priemysel.

Podľa ministerstva hospodárstva navrhovaná legislatíva vytvára základný systém na podporu rozvoja trhu s energetickými službami v podmienkach Slovenska. Energetická služba je rozdelená na: podpornú, vo forme napr. poradenstva alebo školení, garantovanú, pri ktorej sa dosahovaných úspor energie uhrádzajú náklady na opatrenie alebo poskytovanú službu vyjadrené v zmluvne určených hodnotách (tzv. služba Energy Performance Contracting) a ktorá je ďalej špecifikovaná pre verejný sektor, a inú energetickú službu.

„Ako momentálne vznikajúca Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) vnímame návrh nového zákona veľmi pozitívne, aspoň v tej podobe ako išiel do vlády,“ uviedol pre portál energia.sk riaditeľ združenia Energetické centrum Bratislava Marcel Lauko, ktorý bol zvolený predsedom správnej rady APES. Poznamenal, že voči návrhu predložili určité pripomienky, ktoré boli zohľadnené.

„Pre rozvoj Energy Performance Contractingu (EPC) a iných typov energetických služieb je zákon celkom slušne nastavený. Minimálne v porovnaní s dnes platným zákonom je skok neskutočne veľký. Ak nedôjde k ďalším zásadným zmenám, zákon by mal pomôcť rozvoju tohto trhu na Slovensku,“ uviedol Lauko.

V rámci podpory zvyšovania odbornosti v energetike sa navrhujú aj kvalifikačné schémy pre poskytovateľov garantovanej energetickej služby a vylepšený systém kvalifikácie energetického audítora.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right