Energoland oslávil narodeniny s 15-tisíc návštevníkmi

03.12.2015
Možnosti zdieľania:
Najmodernejšie infocentrum o energetike od jeho otvorenia na konci októbra 2014 navštívilo už 15 000 ľudí, najmä školákov.

Prvý rok prevádzky infocentra Energoland bol výnimočný aj osobnosťami, ktoré sem prišli. Guvernérka Spojených štátov amerických v Rade guvernérov MAAE vo Viedni a chargé d´affaires stáleho zastúpenia USA pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Laura Elizabeth Kennedyová označila Energoland za 5-hviezdičkové vzdelávacie centrum. Predchádzala jej návšteva veľvyslancov – členov Rady guvernérov MAAE z dvanástich krajín sveta.

Kreativitu a zábavno-náučný charakter zariadenia ocenil William Ostendorff, komisár amerického NRC, teda dozorného orgánu nad jadrovou bezpečnosťou v Spojených štátoch.

Zaujímal sa oň i predseda Moskovského centra Svetovej asociácie jadrových prevádzkovateľov a riaditeľ projektu 5. a 6. bloku jadrovej elektrárne Pakš Sándor Nagy, ako aj komunikátori z maďarskej atómky. Maďari plánujú postaviť nové infocentrum v Budapešti, preto bolo pre nich Energoland veľkou inšpiráciou.

Vzdelávacie centrum navštívili francúzsky a japonský veľvyslanec v SR Didier Lopinot a Akio Egawa, ale i bieloruský ambasádor Vladimír Serpikov, či generálny riaditeľ Foratomu Jean-Paul Poncelet alebo členovia legislatívnej rady Vlády SR.

Najvýznamnejšie akcie

Po slávnostnom otvorení Energolandu koncom októbra 2014 sme hostili množstvo zaujímavých podujatí, napríklad:

  • oslavy 90 reaktorrokov jadrových blokov Slovenských elektrární;
  • udelenie štipendií Slovenských elektrární za rok 2014 študentom technických univerzít na podujatí Science Talks v rámci Týždňa vedy a techniky;
  • prednáška Žiarenie okolo nás ako súčasť 13. ročníka Nitrianskych univerzitných dní;
  • Deň zdravia a bezpečnosti Mochovce 3&4;
  • Deň dodávateľov spojený s oceňovaním najlepších dodávateľov;
  • Odovzdávanie polročných vysvedčení žiakom ZŠ Starý Tekov;
  • Letná škola energetiky;
  • detské univerzity z Bratislavy, Ružomberka a XXL akadémia z Nitry;
  • konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorú organizovala dcérska spoločnosť SE Predaj.

Ocenenia

Energoland za prvý rok získal významné medzinárodné ocenenia:

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right