Erupciu sopky v Pacifiku zachytili aj slovenské atómky

19.01.2022
Možnosti zdieľania:
Tlaková vlna z výbuchu sopky Hunga Tonga dorazila aj k nám. Ľudské telo takúto zmenu tlaku nevníma, no citlivé prístroje v jadrových elektrárňach ju zachytili a správne zareagovali.

Podmorský vulkán Hunga Tonga pri súostroví Tonga v juhozápadnej časti Tichého oceánu cez víkend explodoval. Erupcia vyniesla vodné pary a vulkanický popol až do výšky 20 km. Trvala asi osem minút a jej intenzívne dunenie vnímali aj obyvatelia z 800 kilometrov vzdialeného Fidži. Tlakovú vlnu po erupcii sopky zaznamenali všetky, aj amatérske meteorologické stanice v Európe. Náhle zmeny atmosférického tlaku zachytili aj merania v slovenských jadrových elektrárňach. Senzory v JE Bohunice signalizovali zmeny podtlaku v hermetickej zóne primárneho okruhu. Automatiky odregulovali zákmit tlaku na oboch bohunických blokoch, aby udržali podtlak v stanovených medziach.

Takto erupciu zachytil satelit:

Pohľad z vesmíru na erupciu sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai

Vlna cunami, ktorá nasledovala po výbuchu, zasiahla aj vzdialené oblasti. Japonsko hlásilo trojmetrové vlny a výstrahy vydali aj pobrežné krajiny v Ázii, americké štáty Aljaška či Havajské ostrovy. Hoci v Kalifornii očakávali zvládnuteľné, asi 60-centimetrové vlny, tie napokon mali dva metre a spôsobili záplavy. Vulkanológovia varovali, že erupcie sa môžu zopakovať. Sopečný popol rozptýlený do atmosféry by mohol lokálne priniesť aj mierne ochladenie, pretože bráni slnečným lúčom dopadať na zemský povrch.

V Bohuniciach aj Mochovciach

  • V sobotu 15. januára o 20:28 večer operátor na spoločnej dozorni v EBO do denníka eSOMS zapísal príchod signalizácie do informačného systému spôsobenej podtlakom v boxe a na palube hlavných cirkulačných čerpadiel 3. bloku. Obdobné hlásenia boli aj na 4. bloku. Podtlak v obidvoch prípadoch zregulovala automatika na nominálne hodnoty.
  • Približne o šesť hodín neskôr operátor SD opätovne zaznamenal aj zmenu tlaku v boxe parogenerátora. Spôsobila ho tlaková vlna z vulkanickej erupcie, ktorá mala dlhšiu trasu a na Slovensko prišla z opačnej strany Zeme.
  • Porovnateľné signalizácie hlásili zákmity v boxe parogenerátorov oboch blokov takisto aj v Mochovciach. Aj tam ich bez problémov zregulovali automatiky vzduchotechnických systémov, ktoré tvoria podtlak v daných miestnostiach.
Graf zachytil zmeny tlaku v hermetickej zóne primárneho okruhu 1. bloku EMO
Tento graf zaznamenal zákmit podtlaku v hermetickej zóne PO 3. bloku EBO

Štrnásťhodinová cesta

Tlaková vlna prišla na územie SR v sobotu po ôsmej večer a na vyše dve hodiny rozkmitala hodnoty tlaku vzduchu. Zaznamenané výkyvy hlásili rýchly nárast tlaku asi o 1,5 hPa za 15 minút a následne rýchly pokles o približne 2 hPa. Oneskorená vlna smerujúca z opačnej strany planéty spôsobila hlavne pokles tlaku vzduchu, ktorý podľa hlásenia SHMÚ na niektorých staniciach pretrval aj dlhšiu dobu.

Z miesta výbuchu do Mochoviec či Bohuníc je to vzdušnou čiarou približne 17-tisíc km. Túto vzdialenosť od momentu výbuchu až k nám prešla tlaková vlna za viac než 14 hodín.

Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai

Ide o je vulkanický ostrov v štátnom území Tonga asi 30 km južne od podmorskej sopky Fonuafoʻou a 65 km severne od hlavného ostrova Ide o vulkanický ostrov v území Tonga asi 30 km južne od podmorskej sopky Fonuafoʻou a 65 km severne od hlavného ostrova krajiny – Tongatapu. Erupcia v roku 2009 zlúčila ostrovy Hunga Tonga a Hunga Ha‘apai a výbuch pred pár dňami ich od seba znova oddelil a zmenšil ich rozlohu. Sopka je súčasťou veľmi aktívneho vulkanického oblúka Tonga-Kermadekové ostrovy. Nachádza sa približne 100 km od veľmi aktívnej seizmickej oblasti. Ostrovný oblúk sa sformoval na hranici litosferických dosiek, kde sa pacifická doska podrýva pod indo-austrálsku dosku.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right