Finišujeme modernizáciu a ekologizáciu elektrárne Nováky

13.10.2015
Možnosti zdieľania:
Investícia za približne 40 miliónov eur bude garantovať dodržiavanie prísnych limitov Európskej únie, platných od roka 2016.

Slovenské elektrárne finišujú s modernizáciou a ekologizáciou 1. a 2. bloku v Elektrárňach Nováky (ENO) so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch, okres Prievidza. Investícia za približne 40 miliónov eur bude dlhodobo garantovať dodržiavanie prísnych limitov EÚ, platných od budúceho roka.

Investícia sa dotýka dvoch blokov elektrárne ENO B, ktoré boli modernizované a ekologizované už v minulosti. Predstavuje optimálne technicko-ekonomické riešenie pre naplnenie záväzkov, ktoré Slovenským elektrárňam vyplývajú z tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny, ktorý schválila Vláda SR. Slovenské elektrárne preto plánujú naďalej prevádzkovať Elektrárne Nováky ako dôležitý a bezpečný zdroj elektriny, tepla a podporných služieb pre prenosovú sústavu.

Prebiehajúci projekt modernizácie a ekologizácie naštartovali energetici ešte v roku 2012. V roku 2011 na bloku A ENO investovali do projektu rozšírenia palivovej základne a spustili spoluspaľovanie domácej drevnej štiepky. V roku 2014 tak tepelné elektrárne dosiahli celkovú úsporu skleníkového plynu oxidu uhličitého v množstve 57 407 ton, vyplývajúcu práve z náhrady fosílnych palív drevnou štiepkou – biomasou vo fluidných kotloch elektrární.

Počas ekologizácie blokov 1 a 2 sú v prevádzke menej ekologické bloky 3 a 4, ktoré budú po skončení generálnej opravy od začiatku roku 2016 definitívne odstavené.

Inštalovaný výkon ENO, spaľujúcej výhradne domáce hnedé uhlie, je 440 megawattov na štyroch blokoch ENO B a 46 megawattov na bloku ENO A. Bloky ENO B boli spustené do prevádzky v rokoch 1964 a 1976, blok ENO A v rokoch 1996 a 2003. Dva z blokov ENO B boli v roku 1994 modernizované a v roku 1999 na nich taktiež prebehla ekologizácia.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right