GRI spúšťa projekt reporting 2025

13.01.2015
Možnosti zdieľania:
Medzinárodnú diskusiu GRI o budúcnosti reportovania o trvalo udržateľnom rozvoji podporujú Boston College, Enel a SAP.

The Global Reporting Initiative (GRI), architekt svetovo najpoužívanejšieho rámca reportovania trvalo udržateľného rozvoja, oznámila začiatok projektu Reporting 2025. V priebehu nasledujúceho roka GRI uskutoční pohovory s lídrami z rôznych oblastí a na ich základe identifikuje najvýznamnejšie problémy, ktoré budú – alebo by mali – stáť v centre pozornosti programov a verejných správ spoločností. V priebehu roka 2015 bude GRI pripravovať články, videá a analytické dokumenty a uverejňovať ich na svojej webovej stránke.

„S postupným dozrievaním praxe reportovania je nesmierne dôležité uistiť sa, že naše aktivity povedú k vytvoreniu trvalo udržateľnej globálnej ekonomiky,“ hovorí generálny riaditeľ GRI, Michael Meehan. „Znamená to, že organizácie musia robiť viac, než len pripravovať správy o trvalo udržateľnom rozvoji. Zozbierané údaje sa musia stať podkladom na prijímanie informovaných rozhodnutí, nie len rozhodnutí vedenia, ale aj rozhodnutí ostatných aktérov a zainteresovaných strán. Projekt Reporting 2025 preskúma, ako sa takýto stav bude dať dosiahnuť čo najlepším spôsobom.“

Lídrom projektu Reporting 2025 je Nelmara Arbex, hlavná poradkyňa GRI pre inovácie v reportovaní. Nelmara už 14 rokov pôsobí v oblasti trvalo udržateľného podnikového rozvoja. Vo svojej predchádzajúcej pozícii námestníčky generálneho riaditeľa GRI dohliadala nad prípravou smerníc G4, do ktorej sa zapojili tisícky aktérov z viac než 30 krajín. O svojej novej úlohe sa Nelmara vyjadrila: „Smernice GRI sa v priebehu posledných dvadsiatich rokov vyvíjali tak, aby odrážali vývoj spoločenských očakávaní v oblasti obchodnej transparentnosti a dobrého hospodárenia. V priebehu projektu Reporting 2025 budem v kontakte so špičkovými manažérmi a lídrami a na základe našich diskusií sa budem snažiť naplánovať, ako bude vyzerať oblasť reportovania trvalo udržateľného rozvoja za desať rokov.“

Na znak svojho záväzku k vytvoreniu trvalo udržateľnejšej budúcnosti sa Boston College – Centrum pre podnikové občianstvoEnel a SAP v úlohe globálnych sponzorov podujali v spolupráci s GRI podporovať túto medzinárodnú diskusiu.

Do projektu Reporting 2025 sa v rámci skupiny GRI pre podnikové líderstvo môžu zapojiť aj ďalšie podniky, pripravené prevziať vedenie pri definovaní budúcnosti reportovania trvalo udržateľného rozvoja a zverejňovania informácií. „Skupina pre podnikové líderstvo umožní špičkovým spoločnostiam, aby sa ujali vedúcej úlohy v tvarovaní budúcnosti reportovania,“ hovorí riaditeľka GRI pre vzťahy s podnikmi a zainteresovanými stranami, Nikki McKean-Wood. „Členovia tejto skupiny budú môcť profilovať svoje organizácie v centre globálnej diskusie o tom, ako vytvoriť trvalo udržateľnejšiu budúcnosť.“

O organizácii GRI

The Global Reporting Initiative (GRI) je nezisková organizácia pracujúca vo verejnom záujme na vízii trvalo udržateľnej globálnej ekonomiky, v ktorej organizácie zodpovedne spravujú svoje ekonomické, environmentálne, sociálne a riadiace pôsobenie a vplyvy. Smernice GRI používa v dnešnej dobe pri reportovaní trvalo udržateľného rozvoja viac než 5000 organizácií vo viac než 90 krajinách. V databáze zverejňovania informácií o trvalo udržateľnom rozvoji GRI je zaregistrovaných viac než 20 000 správ a na smernice GRI sa vo svojich politikách odvoláva 23 krajín. GRI vyvíja dva druhy aktivít: prvým je poskytovanie usmernení pre reportovanie trvalo udržateľného rozvoja a druhým príprava aktivít, produktov a nadväzovanie partnerstiev na zvýšenie hodnoty reportovania trvalo udržateľného rozvoja pre organizácie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right