Hríbiky na dne kotla

26.06.2017
Možnosti zdieľania:
Nie, v Elektrárňach Nováky nepestujú huby, ani v kotle nevaria hubovú polievku. Čo označujú energetici týmto botanickým názvom?

Imrich Cmarko je technikom riadenia udržiavania a v Elektrárňach Nováky bude mať odrobených už 30 rokov. Stretávame sa s ním v prevádzke ENO A, kde nás vedie k ekologickému fluidnému kotlu.

Využívame krátku 14-dňovú odstávku v najväčšej slovenskej elektrárni na hnedé uhlie, aby sme si vytvorili komplexnejšiu predstavu o tom, čo všetko obnáša „bežka“, ako ju tu volajú.

A hoci ide o krátku odstávku, okrem zamestnancov Slovenských elektrární sa na nej podieľala aj stovka ľudí z 18 dodávateľských firiem. I. Cmarko bol počas opravy hlavným koordinátorom prác práve v kotolni.

Fluidný kotol

Kým začne rozprávať o odstávke, zoznámi nás s fluidným kotlom FK 1. Bol spustený v roku 1996 ako prvý na Slovensku a je iný, než granulačné kotly na blokoch č. 1 a 2. Prečo sa volá fluidný aj keď v ňom nie je kvapalina? Pretože na dne kotla sa nachádza vrstva popola, ktorá v podstate levituje vďaka vzduchu vháňanému cez dýzy, nazývané tiež hríbiky. Celá táto zmes „prebubláva“, čo pripomína kvapalinu.

Kotol má účinnosť až 86 %, pretože čiastočky uhlia sa v cirkulujúcej fluidnej vrstve zdržia aj niekoľko hodín až dovtedy, pokým úplne nevyhoria a neuletia do druhého ťahu kotla. Tým ostáva v popole menej ako 1% nespáleného uhlia, ľuďmi od fachu nazývaného aj „nedopal“.

„Spaliny prechádzajú z kotla do cyklóna, v ktorom je zabudovaná tzv. vostavba. Tá ich zachytí a vráti cez fluidný uzáver späť do spaľovacej komory. Uhádnete, koľkokrát sa takto vrátia? 250 až 300-krát,“ vysvetľuje Imrich Cmarko.

Pohľad do spaľovacej komory fluidného kotla, na dne vidno dýzy fluidného roštu, tzv. hríbiky.

Najvyšší komín na Slovensku

Iba najjemnejšie častice uletia do druhého ťahu a potom ako tzv. úletový popol do elektroodlučovačov. Tam sú zadržané na usadzovacích elektródach. Takto očistené spaliny opúšťajú 300-metrový komín, ktorý je najvyšším komínom a jednou z najvyšších stavieb na Slovensku.

Odlučovače pôsobia ako magnety, z popola zachytávajú prachovú zložku, sú to veľkoplošné plechy. Pomocou oklepávacieho systému je popol „strasený“ do výsypiek. Potom putuje cez komorové podávače, veľké tlakové nádoby, do vonkajších síl. Jedno je na lôžkový, teda ťažký a hrubší popol, druhé na úletový, ľahký.

„Lôžkový popol z dna fluidného kotla ešte drvíme v drviči, aby sme ho mohli lepšie dopraviť na prevádzku odsírenia. Je vzdialená vyše kilometra. Tento rok sme celý drvič kompletne rozobrali. Vymenili sme ramená, kladivá, panciere, ložiská a labyrinty drviča. Robili na ňom týždeň štyria chlapi,“ hovorí Cmarko.

Aj úletový popol miešajú s vedľajším produktom odsírenia, sádrovcovou suspenziou. Na rozdiel od lôžkového popola je však veľmi mäkký a jemný, nie darmo sa volá úletový. Zmiešaním oboch typov popolov so sádrovcovou suspenziou vzniká materiál nazývaný stabilizát alebo stafilit, podobný betónu.

Cyklón zachytávajúci nevyhorené čiastočky uhlia, jeho výška je 23 metrov!

Kotol chladne aj 5 dní

Fluidný kotol sa chladí dlhšie ako granulačný, pretože v spaľovacej komore sú použité ťažké, hrubé výmurovky. „Za prevádzky dosahujú teploty okolo 850 °C, čo je o 100 až 150 stupňov menej ako u granulačných kotlov. Pre urýchlenie chladenia využívame dymový ventilátor. Operátori priebežne sledujú klesajúcu teplotu, aby sme vedeli, či už môžeme vstúpiť do kotla,“ opisuje Tibor Jánoška, vedúci strojnej údržby.

Počas poslednej odstávky kotol odstavili v piatok o polnoci, ale vnútornú kontrolu mohli vykonať až o päť dní. „Na celú bežnú opravu sme mali veľmi krátky čas. Hovoríme síce o „bežke“, ale trvá iba dva týždne. Kedysi sme za 14 dní urobili diagnostiku, počas ktorej sme len zisťovali, aké opravy je potrebné urobiť na ďalší rok,“ hovorí Tibor Jánoška a vyzdvihuje zvýšenie efektívnosti prevádzky a údržby: „Teraz musíme stíhať nielen zistiť prípadný problém, ale ho aj odstrániť. V minulosti sme na bežnú opravu mali až mesiac.“

Tibor Jánoška, vedúci strojného zariadenia

Na rozdiel od kotlov na blokoch č. 1 a 2 je fluidný kotol pretlakový. Preto je veľmi dôležité dôkladne skontrolovať tesnosť celého spaľovacieho traktu.

„Ak niečo nie je dobre utesnené vo vnútri, mohli by nám unikať neželané spaliny do vonkajšieho prostredia. Počas opravy sme utesnili všetky dilatačné škáry žiaruvzdornými materiálmi. Zistili sme, že výmurovka pri oboch mazutových horákoch bola poškodená, museli sme ju naniesť nanovo,“ uzatvára Tibor Jánoška.

Čo je výmurovka

Po obvodoch spaľovacej komory je do výšky približne 12 metrov murivo. V ňom sú zabudované rúrky – várnice, v ktorých vzniká sýta para vstupujúca do bubna. Po prehriatí poháňa táto para turbínu. Vo vyšších častiach kotla sú várnice priznané a vidno ich voľným okom. Spodná fluidná vrstva by však mohla obnažené várnice poškodiť a skrátiť ich životnosť. Preto musia byť do určitej výšky zamurované. Výmurovka tiež plní funkciu tepelnej izolácie kotla.

Imrich Cmarko pri Redlerových podávačoch rozdrveného paliva.

Na mnohých zariadeniach sa dalo pracovať už od začiatku odstávky, nemuseli čakať na vychladnutie kotla. Napríklad na Redlerových podávačoch paliva, ktoré predstavovali jednu z najväčších opráv.

Arnold Redler (1875 – 1958) bol britský zakladateľ prepravnej spoločnosti Redler Limited v anglickom mestečku Stroud v roku 1920 a otec myšlienky prepravy sypkých materiálov.

Ide o dve paralelné palivové trasy. Uhlie vstupuje zo zásobníka do podávača surového uhlia a drviča. Z neho putuje rozdrvené po šikmom a tzv. krátkom podávači. Cez rotačný podávač sa dostáva do spaľovacej komory kotla. Uhlie do fluidného kotla je drvené v drvičoch, zatiaľ čo na blokoch č. 1 a 2 je mleté v mlynoch – takže tu je rozdiel v zrnitosti paliva vstupujúceho do spaľovacieho procesu.

„Na všetkých týchto podávačoch sme vymieňali opotrebované reťaze. Staré sme museli vytiahnuť a namontovať nové,“ hovorí Cmarko.

Vladimír Ďuračka pri armatúrach napájacích čerpadiel.

Vladimír Ďuračka, vedúci skupiny ENO A, bol hlavným koordinátorom prác v strojovni. „Vymieňali sme tu armatúry nahrievania napájacích čerpadiel. Sú, ako sa hovorí, srdcom kotla. Tak ako srdce pumpuje krv žilami do celého tela, tak napájačky pumpujú vodu pod vysokým tlakom do kotla.“

Kontrola meracích prístrojov

Rudolf Šimurka, technik riadenia udržiavania z útvaru systémy kontroly riadenia, nám ukazuje v kotolni odberové panely. Merajú kontinuálne pH, kyslík v napájacej vode a jej vodivosť. Takáto kontrola je dôležitá, napríklad napájacia voda musí mať nízku vodivosť, aby nezanášala potrubie.

„Všetky panely sú v prevádzke nepretržite celý rok. V čase odstávky robíme najmä to, čo počas roka buď nie je vôbec možné alebo z časového či technického hľadiska náročnejšie. Musíme skontrolovať, rozobrať a vyčistiť všetky komponenty na paneloch. Aby sme zabezpečili minimálnu poruchovosť,“ vysvetľuje Šimurka. Poškodené a opotrebované časti či už vplyvom teploty, tlaku alebo mechanických nečistôt musia vymeniť za nové.

„Na dvoch miestach sme dávali komplet nové panely s meracími sondami. Jeden z nich mal starý analyzátor zo 70-tych rokov. Síce meral správne, ale bol na hranici životnosti. Využili sme ho z odstaveného bloku č. 4 za minimálne náklady,“ pochvaľuje si úsporné riešenie.

Rudolf Šimurka pri analyzátoroch kremíka a fosfátov pre fluidný kotol.

Zavítali sme aj k Jánovi Šestákovi, technikovi riadenia udržiavania z útvaru ostatné technologické zariadenia. Počas odstávky mal na starosti celú tepelnú úpravu vody vrátane chladiacich okruhov. „V dvoch napájacích nádržiach slúžiacich pre druhý stupeň ohriatia vody vykonal revízny technik úradnú vnútornú prehliadku. Na dne sme našli ulomenú rozstrekovú trysku vody z odplyňovača. Otvorili sme aj odplyňovač, boli tu poškodené tri z piatich kusov," rozpráva o nečakaných prekvapeniach bežnej odstávky. „Náhradné diely sme na to nemali, ale našli sme dočasné riešenie do budúcej bežnej opravy. Vyrobili sme a navarili provizórne rozstrekové trysky.“

Po 20 rokoch vymenili aj päťmetrový rúrkový zväzok jedného z nízkotlakových ohrievačov. Tvorí ho 280 rúrok, tzv. hadov. Prietokovo ohrievač stačil na potrebné množstvo vody, ale nedokázal ju už ohriať na 123 °C – až 90 rúrok bolo nefunkčných.

Ján Šesták, pred prevádzkou ENO A.

Na prehliadke elektrárne stretávame aj Daniela Krpelana, ktorý tu pracuje 5 rokov. Služobne mladší kolega sa rýchlo osvedčil sa a prešiel výberovým konaním na vedúceho plánovania, koordinácie, diagnostiky a revíznych činností. Pýtali sme sa, s čím sa počas odstávky museli popasovať. „Dodávateľská firma musela v 23-metrovom cyklóne postaviť lešenie. Poviem vám, je to kumšt, cyklón má totiž tvar lievika,“ hodnotí Krpelan. „Odlievali sme aj dva nové kruhy žiarobetónových kameňov. Vkladajú sa do prielezov do kotla a slúžia ako tepelná izolácia. Pomocou priemyselných vysávačov sme čistili spaľovaciu komoru a dymovod do 300-metrového komína. Ten sa nečistil doteraz ešte nikdy,“ zhrnul najpodstatnejšie aktivity 14-dňovej odstávky Elektrární Nováky.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right