Jadrové zariadenia sú bezpečné a spoľahlivé

16.04.2015
Možnosti zdieľania:
Úrad jadrového dozoru SR: Jadrové zariadenia na Slovensku boli v roku 2014 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo.

Jadrové zariadenia v Slovenskej republike boli v roku 2014 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo. Vyplýva to zo správy Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD za rok 2014, ktorú 15. apríla 2015 vzal na vedomie vládny kabinet.

Prevádzku obidvoch blokov atómovej elektrárne Bohunice V-2 vyhodnotil úrad v roku 2014 ako spoľahlivú, bez závažných nedostatkov v oblasti jadrovej bezpečnosti. „Nedostatky, ktoré boli počas inšpekcií zistené, boli odstránené a prijali sa také nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť ich opakovania,“ uviedol úrad. Prevádzka prvého a druhého bloku jadrovej elektrárne Mochovce bola na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti úradom takisto vyhodnotená ako bezpečná.

Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2014

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right