Koronavírus: Opatrenia na ochranu zdravia a kontinuity výroby

11.03.2020
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne zavádzajú ďalšie opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj všetkých dodávateľov a zamestnancov.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie Slovenské elektrárne, a.s., (SE) zavádzajú ďalšie opatrenia na prevenciu šírenia nákazy novým koronavírusom. Ich cieľom je chrániť zdravie všetkých osôb v priestoroch elektrární, predchádzať škodám a zabezpečiť kontinuitu výroby elektriny a tepla.

Súčasná situácia je bezprecedentná a jej zhoršovaniu sa dá predchádzať jedine sústredeným kolektívnym úsilím všetkých.

Čestné prehlásenie

S účinnosťou od 11. marca 2020 každý vstupujúci do Slovenských elektrární je povinný vyplniť čestné prehlásenie, ktorého cieľom je identifikovať potenciálne rizikové osoby. Každý vstupujúci je povinný toto prehlásenie vyplniť v dvoch kópiách. Jednu odovzdá pracovníkovi OaBSE (Ochrana a bezpečnosť Slovenských elektrární) pri vstupe na vrátnici, druhú mu potvrdia pečiatkou a pri každom ďalšom vstupe je povinný sa týmto overeným prehlásením preukázať. Nariadenie je platné do odvolania.

Vzory čestných prehlásení sú na stránke www.seas.sk/koronavirus.

Povinný skríning

Na vstupe do priestorov Slovenských elektrární najväčší výrobca elektriny na Slovensku zavádza skríning, teda sledovanie príznakov (teploty nad 37,5°C, dýchavičnosť alebo suchý kašeľ) a možného kontaktu vstupujúcich osôb s ľuďmi nakazenými koronavírusom.

Ak u niekoho zo vstupujúcich namerajú vyššiu teplotu alebo ak sa nachádzal vo vysoko rizikovej krajine alebo sa u neho objaví iné podozrenie z ochorenia, nebude mu umožnený vstup do priestorov SE.

Rizikové krajiny

Vzhľadom na nárast počtu krajín s výskytom ochorenia Slovenské elektrárne pristúpili k identifikácii vysoko rizikových krajín. Tento zoznam je prísnejší než zoznam zverejňovaný verejnými autoritami, pretože Slovenské elektrárne príjímajú opatrenia skôr a konzervatívnejšie, s ohľadom na význam Slovenských elektrární pri výrobe a dodávkach elektriny a tepla na Slovensku.

Zoznam denne aktualizujú a je dostupný na všetkých vstupoch do priestorov elektrární. Nájdete ho aj na stránke www.seas.sk/koronavirus.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right