LED radikálne zníži spotrebu elektriny na osvetlenie

26.02.2015
Možnosti zdieľania:
Predpokladom šetrenia na správnom mieste s merateľným prínosom je podrobná znalosť energetickej bilancie podniku.

Slovenský priemysel dlhodobo kritizuje vysoké koncové ceny energií. Kým cena samotnej komodity v ostatných rokoch klesá, prenosové a distribučné poplatky koncovú cenu zvyšujú. Liberalizovaný trh v segmente firemných odberateľov umožňuje kvalitnú a cenovo orientovanú súťaž. No výhradný tlak na cenu komodity neznamená udržateľné úspory. Ak chce slovenský firemný sektor zvyšovať svoju konkurencieschopnosť vo vyostrujúcej sa globálnej súťaži, musí hľadať udržateľné riešenia svojho dlhodobého problému – energetickej neefektívnosti.

Skoncovanie s mrhaním energií a tlak na zvyšovanie efektívnosti spotreby je európska ako aj národná téma. Aktivity smerujúce k zníženiu plytvania sú podporované z rôznych zdrojov – od dotovaných úverov napríklad od Európskej investičnej banky cez štrukturálne fondy Európskej únie či vedecko-výskumné projekty z rámca Horizon 2020.

Posvieťme si na úspory

Predpokladom šetrenia na správnom mieste s merateľným prínosom je podrobná znalosť energetickej bilancie podniku. Niektorých vinníkov neefektívnosti vidíme hneď. Napríklad osvetlenie, ktoré svieti počas celej prevádzky – nezriedka dve až tri zmeny. Úplne výnimočné nie sú ani štvorzmenné prevádzky.

Skutočnosť, že firma vo výrobných a administratívnych priestoroch svieti ešte neznemená, že svieti ako má. A už vôbec nie, že svieti efektívne. Elektrina meniaca sa na viditeľné svetlo vo svietidlách nie je jediným relevantným nákladom na prevádzku osvetľovacej sústavy. V účtoch za elektrinu na svietenie sú započítané aj straty, kedy sa elektrická energia transformuje na tepelnú energiu v elektronike. K ďalším stratám a dodatočným nákladom dochádza aj pre často krát zastaranú kabeláž, ktorá sa prehrieva, skratuje a hrozí riziko požiaru.

Do celkových nákladov treba preto počítať aj údržbu, náhradné svetelné zdroje, náhradné diely, ľudskú prácu, revízie, ušlý zisk z dôvodu obmedzenia výroby údržbou. Niečo stojí aj administratíva spojená s faktúrami za elektrinu a ostatné súvisiace služby. V prípade pracovného úrazu či požiaru hrozia ďalšie vysoké náklady – či už sú to samotné škody, pokuty pre zanedbanie povinností či nevýhodne likvidovaná poistná udalosť. Ak firma prenesie zodpovednosť za prevádzku a údržbu na firmu, ktorá zároveň dodá a financuje úsporné technológie, zbaví sa viacerých starostí.

Dostupné riešenie

Svetelné podmienky vo výrobných či logistických halách často krát nevyhovujú základným požiadavkám normy pre osvetlenie. Výsledkom sú zlé pracovné podmienky, pracovné úrazy, pokuty či škody na výrobe. Bezpečnosť a ochrana zdravia a kvalitné pracovné prostredie však nemusí byť jedinou motiváciou na inštaláciu kvalitného osvetlenia. Moderné technológie spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu osvetlenia a tiež šetria nemalé finančné prostriedky – cez nižšiu spotrebu energií alebo lacnejší servis a údržbu.

Teóriu potvrdzuje praktická skúsenosť. "Vyhodnotenie ročnej prevádzky modernizovaného osvetlenia u klienta z oblasti strojárstva preukázalo úspory takmer 48 tisíc EUR medziročne," hovorí Zoltán Kováč, projektový manažér Slovenských elektrární. Väčšina úspor súvisí s výrazne nižšou spotrebou elektriny. "Pôvodná svetelná sústava spotrebovala pri ročnom svietení 6 624 hodín v dvoch halách takmer 415 megawatt-hodín elektriny. Po modernizácii klesla spotreba na menej ako 107 megawatt-hodín," zdôrazňuje Z. Kováč a dodáva, že osvetlenie spĺňa požiadavku normy na osvetlenie a na pracoviskách dosahuje 300 luxov. Pôvodná svetelná sústava požiadavky normy neplnila.

Príklad úspor z už realizovaného projektu

Starý systém Moderný LED systém
Časový profil 6 624 hodín/rok 7 351 hodín/rok
Spotreba spolu 414,78 MWh/rok 106,6 MWh/rok
ÚSPORA 74,3 %
ČAS SVIETENIA +11 %

Bez investície

Novú svetelnú sústavu klient už neprevádzkuje vo vlastnej réžii. Firma platí mesačný paušál za svietenie podľa zmluvne dohodnutých parametrov. Najdôležitejším je hladina osvetlenia, v tomto konkrétnom prípade 300 luxov. V paušálnom poplatku je teda okrem spotrebovanej elektriny aj 5 ročný servis s pravidelnými servisnými prehliadkami a garancia hladiny osvetlenia podľa požiadaviek normy na osvetľované priestory. Paušálna platba je pritom o pár tisíc eur mesačne nižšia, ako boli celkové náklady vlastníctva na pôvodnú svetelnú sústavu. "Na modernizáciu nemusel klient použiť vlastné investičné zdroje. Slovenské elektrárne modernizáciu financovali a poskytujú zmluvné garancie úspor, ktoré prevyšujú mesačné paušálne platby," dodal Z. Kováč.

5 otázok pre Zoltána Kováča, projektového manažéra pre energetickú efektívnosť

S čím začať pri úvahách o modernizácii osvetlenia?

Vhodné a zároveň požiadavky normy spĺňajúce osvetlenie patrí medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce každú výrobu. Na jednej strane hovoríme o vyhovujúcom pracovnom prostredí, ktoré minimalizuje napríklad nepodarky vo výrobe. Na druhej strane ale hovoríme tiež o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ak dnes výrobný závod dodržiava požiadavky normy na osvetlenie a svieti starou sústavou, nová osvetľovacia sústava môže priniesť úspory v desiatkach percent.

S ako úsporou môžu záujemcovia o modernizáciu osvetlenia počítať?

Každá úspora je vypočítaná na základe viacerých parametrov. Z doterajšej skúsenosti a z nami navrhovaných projektov však môžeme hovoriť v priemere o 60 percentnej úspore na spotrebe elektriny. Využitie inteligentného riadiaceho systému vie ušetriť dodatočné megawatt hodiny spotrebovanej elektriny.

V čom spočíva to inteligentné riadenie?

Zjednodušene povedané, riadenie reaguje na aktuálne požiadavky na osvetlenie. Reguluje hladinu osvetlenia v závislosti od "požiadaviek" senzorov jasu alebo senzorov pohybu.

Je LED technológia uplatniteľná aj v priemysle?

Áno. Treba však brať do úvahy v akom prostredí sa LED sústava bude používať. Väčšie nároky na technológie kladie extrémne prostredie - napríklad vysoká prašnosť, alebo vysoké prevádzkové teploty. Moderná LED technológia je využiteľná skoro všade, kde treba svietiť. V priestoroch s vysokou prevádzkovou teplotou však vplyvom vonkajšieho prostredia klesá výrobcom udávaná životnosť. Preto je veľmi dôležité, z akého materiálu je telo svietidla, čiže ako je zabezpečené chladenie. Jednoznačne najlepšou voľbou sú LED svietidlá s celohliníkovým telom. 

Nie je modernizácia na LED systém drahšia oproti príležitostnému vymieňaniu klasických zdrojov?

Na prvý pohľad to tak je. V skutočnosti sa častokrát ukazuje, že vyššia investícia do LED systému sa v čase svojej životnosti vráti niekoľkonásobne. Len nedávno sme kontrolovali účinnosť projektu u jedného priemyselného klienta. Medziročne nový systém ušetril na faktúrach za elektrinu viac ako 47 tisíc eur a znížil spotrebu elektriny o viac ako 75 %. Modernizáciu klient zaplatí z úspor za 5 rokov.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right