M. Žembery: „Pomáhame firmám šetriť“

09.09.2014
Možnosti zdieľania:
Znižovanie spotreby energií je udržateľná cesta smerom k zvyšovaniu efektívnosti a konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

Slovenské elektrárne sú viac než tradičným výrobcom elektrickej energie. Silný konkurenčný tlak núti niekdajších špecializovaných výrobcov obzerať sa po novom biznise. Preto rozširujú svoje portfólio o takzvané komplexné energetické služby, ktoré firmám okrem dlhodobých a stabilných dodávok elektriny pomáhajú zvyšovať efektívnosť a konkurencieschopnosť. O novom biznise Slovenských elektrární nám viac prezradil Marek Žembery, projektový manažér pre energetické služby.

– Čo viedlo tradičného výrobcu elektriny k rozhodnutiu ponúkať aj energetické služby?

V posledných rokoch sme svedkami prepadu cien elektrickej energie, ale len na veľkoobchodnom trhu. V roku 2009 stála megawatthodina elektriny na burze 65 eur, dnes je to menej ako 35 eur. Prepad cien nás tlačí do znižovania nákladov, čo sa odzrkadľuje v neustálej optimalizácii vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

– Tlak na znižovanie nákladov elektrárne na druhej strane núti hľadať aktivity, pomocou ktorých dokážu tvoriť zisk aj inde ako v predaji komodity…

Snaha znižovať náklady a optimalizovať činnosti a zdroje je jeden spôsob. Chceme však zostať konkurencieschopní aj v budúcnosti a na to potrebujeme okrem znižovania nákladov aj udržateľný rast. Znižovanie nákladov a optimalizácia skôr či neskôr narazia na svoje hranice. Musíme hľadať spôsob ako udržateľne vytvoriť nový biznis a podnikať v ňom. Odpoveďou sú energetické služby s vysokou pridanou hodnotou, ktoré práve rozvíjame.

– Energetická efektívnosť je momentálne „trendy“ fráza, do ktorej možno zaobaliť akýkoľvek produkt. Prečo?

Efektívne využívanie energií v priemysle, doprave a v súkromnej spotrebe je dlhodobo top témou na úrovni Európskej únie. V posledných rokoch – aj ako odpoveď napríklad na plynovú krízu z roku 2009 – Brusel čoraz viac tlačí členské krajiny do zodpovedného a udržateľného nakladania s energiami. Rovnaký názor majú aj ďalšie medzinárodné energetické think tanky a inštitúcie. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) bude v najbližších dvadsiatich rokoch najperspektívnejším investičným prostredím v energetike zvyšovanie efektívnosti.

– Ale ako konkrétne si ciele energetickej efektívnosti na európskej úrovni má predstaviť manažér vo firme, ktorému niekto ponúkne energetické služby?

Energetické služby pre nás začínajú komplexným poradenstvom pre existujúcich ale aj nových odberateľov s cieľom znižovania spotreby energií a zvyšovania energetickej efektívnosti. Je to veľmi široká oblasť – od znižovania energetickej náročnosti budov, cez inteligentné siete, decentralizované energetické riešenia, skladovanie energií, zefektívňovanie priemyselných technológií, využívanie odpadového tepla až po obnovu osvetlenia.

– Nie je to postavené na hlavu? Veď ak podniky spotrebujú menej elektriny, elektrárňam potom klesnú tržby. 

Energetika je  jedno z najviac regulovaných priemyselných odvetví. Napriek veľmi nízkej cene elektriny na trhu platia spotrebitelia vo výslednej cene drahé regulované zložky. Systémové poplatky a iné zložky sú takmer trojnásobné oproti cene, za ktorú Slovenské elektrárne predávajú elektrinu (regulovaná zložka ceny je na Slovenku druhá najvyššia v celej EÚ). Keď sa spotrebitelia vyberú cestou energetickej efektívnosti, ušetria náklady na spotrebu energií v celkom rozsahu – teda ušetria na komoditu ale zároveň aj na všetkých regulovaných poplatkoch.

Preto sme sa rozhodli ísť cestou poskytovania komplexnej energetickej služby, kde okrem komodity predávame klientom aj technológie a riešenia zvyšujúce ich efektívnosť. Na základe komplexnej služby tak vzniká dlhodobý a vzájomne výhodný vzťah medzi nami a odberateľmi. Na jednej strane im pomôžeme ušetriť, na druhej strane máme istotu dlhoročných dodávok elektriny.

– Majú slovenskí odberatelia záujem?

Náklady na energie sú s materiálom a nákladmi na mzdy v top trojke nákladových položiek slovenských firiem. Všetky náklady tvoria finálnu cenu výrobku, prípadne služby. Tým priamo ovplyvňujú konkurencieschopnosť daného podniku. Výsledná cena komodity je ovplyvňovaná trhom a do väčšej miery regulovanými zložkami ceny. Náš vplyv je tu minimálny. Aktívnou spoluprácou s klientom vieme vo väčšej miere ovplyvniť samotnú spotrebu energií, čo v konečnom dôsledku vedie k zefektívneniu firmy.

– Napríklad?

Vezmime si stredne veľký priemyselný podnik, ktorý zaplatí ročne za spotrebovanú elektrinu a plyn milión eur. Na našom oddelení vymyslíme a na kľúč pripravíme riešenie napríklad za tristotisíc eur, ktoré vďaka novým technológiám dokáže firme cez nižšiu spotrebu energií a lacnejšiu prevádzku a údržbu ušetriť ročne stotisíc eur. Hrubá návratnosť takejto investície vychádza na tri roky. Napriek relatívne rýchlej návratnosti, mnoho firiem nemá k dispozícii investičné zdroje a takúto investíciu nemá ako realizovať. Náš návrh a riešenie však počíta s využitím zdrojov usporených v prevádzke. Záujemcom dokonca vieme nami navrhnuté riešenia prefinancovať. Pripravíme a dodáme komplexné riešenie a klient nám ho spláca z dosiahnutých úspor na platbách za energie či úsporách z prevádzky a údržby. Klient okrem toho získa od nás na celú dobu splácania výhodný kontrakt na dodávku elektriny či plynu.

– Čiže, predáte menej elektriny a ešte do toho investujete. Neprichádzate úspornými opatreniami u klientov o časť zisku z predaja elektriny?

Áno aj nie. V prvom rade podporujeme riešenia, ktoré zvyšujú spotrebu elektriny. Napríklad všade kde je to technicky a ekonomicky možné, nasadzujeme tepelné čerpadlá. Musíme si uvedomiť, že zisk z projektov energetickej efektívnosti nie je len na dodávke komodity ale aj na samotnom projekte či financovaní. Dôležité je tiež, že prostredníctvom energetických služieb vytvárame so zákazníkmi viacročné zmluvné vzťahy. Poisťujeme si tak predaj elektriny z vlastných zdrojov do budúcnosti. Celý energetický trh sa preorientováva a sme radi, že Slovenské elektrárne nepatria v tejto oblasti k nasledovateľom, ale udávame smer.

– Trh „energetických konzultantov“ je presýtený podobne ako trh obchodníkov s elektrinou. Čo je pridanou hodnotou Slovenských elektrární?

Aby boli naše služby skutočne efektívne a mali požadovaný prínos, potrebujeme otvorený dialóg s klientom. On vie, kde ho tlačí energetika a my, spolu s našimi renomovanými partnermi, vieme, ako pripraviť na vyšpecifikované zadania tie správne riešenia.

Kľúčová je dôsledná analýza problému, návrh optimálneho riešenia v spolupráci so zákazníkom, realizácia na kľúč, výhodné financovanie a spoľahlivá dodávka komodity. Ako jediný hráč na trhu a najväčší výrobca elektriny ponúkame všetkým odberateľom všetko pod jednou strechou.

– Kde má slovenský priemysel najväčšie rezervy v efektívnom využívaní energií?

Musím zdôrazniť, že rezervy vo využívaní energií sú úplne vo všetkých sférach, nie len v priemysle. Každému klientovi sa venujeme osobitne a všetky riešenia pripravujem na mieru podľa konkrétnych požiadaviek. V minulosti bolo synonymom energetickej efektívnosti zatepľovanie – vymenené okná a polystyrén. Vo využívaní tepla na kúrenie, teplú úžitkovú vodu či technologické teplo sú stále veľké rezervy. No dnes sa trh rozrastá aj v oblasti riadenia, monitorovania a vyhodnocovania spotreby energií v reálnom čase. Zozbierané údaje sa vyhodnocujú a zisťuje sa, či sú dané procesy a spotrebiče optimálne a v ktorých oblastiach je priestor na zlepšovanie.

– Na ktoré oblasti spotreby a manažmentu energií by sa mali podnikatelia zamerať najprv?

Je až zarážajúce, ako málo vedia mnohé priemyselné firmy o svojich spotrebách, ako málo dát zbierajú zo svojich zariadení a ako nedostatočne tieto údaje vyhodnocujú. Systém manažmentu energií v mnohých prevádzkach chýba, no energie pritom tvoria veľkú časť nákladov. Neviete znižovať spotrebu energií a zefektívňovať výrobu, pokiaľ neviete, koľko akej energie ste kedy spotrebovali. Snažiť sa zefektívňovať spotrebu energií len na základe prichádzajúcich faktúr je prinajlepšom nedostatočné.

– Minimálne veľkí spotrebitelia sa predsa môžu opierať o výsledky energetických auditov.

Každý kto to myslí vážne s udržateľnými úsporami potrebuje dôkladný energetický audit. Toto však žiaľ nie je vždy ten prípad. Ani u firiem, ktoré majú mať audit zo zákona. Audit je často krát spravený formálne, aby spoločnosť splnila požiadavku zákona, čo je na škodu hlavne majiteľov firiem, ktorý sa takto oberajú o možnosť zistiť, kde má ich spoločnosť reálne rezervy vo využívaní energií.

– Firmy sa často spoliehajú na pokračujúci pokles cien energií na veľkoobchodnom trhu a čakajú, že sa premietnu aj do koncových cien.

Už zo strednodobého pohľadu je toto mylná domnienka. Je síce pravda, že cena elektriny či plynu ostatné roky klesala. No koncovú cenu stále zvyšujú regulované poplatky. V energetike tiež treba zohľadňovať medzinárodný kontext a vzájomné prepojenia. Napätá situácia na Ukrajine môže znamenať ohrozenie dodávok plynu do Európy, ceny ropy výrazne ovplyvňuje dianie na Blízkom východe. Na rast opätovný nárast cien budú tlačiť aj nové environmentálne limity a aj z toho vyplývajúce odstavovanie existujúcich a zastaraných zdrojov. Dlhodobo a udržateľne ušetria iba tie firmy, ktoré sa nebudú spoliehať na pokles cien, ale samy budú znižovať celkovú spotrebu energií.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right