Matfyzáci v elektrárňach súťažili v predpovedaní cien elektriny

26.08.2019
Možnosti zdieľania:
Na optimalizáciu prevádzky a hospodárenia hľadajú Slovenské elektrárne šikovných analytikov už medzi vysokoškolákmi.

Pred koncom akademického roka Slovenské elektrárne v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského zorganizovali v Bratislave súťaž, ktorej cieľom bolo vytvoriť predikčný model na predpovedanie cien elektriny v Nemecku. Jej zámerom bolo zvýšiť povedomie študentov o energetike, ukázať možnosti praktického využitia získaných vedomostí v praxi, či nájsť šikovných študentov pre možnosti spolupráce po ukončení štúdia. Zapojiť sa mohli ľubovoľní študenti, primárne však bola určená pre tých z vyšších ročníkov s aspoň okrajovým zameraním na štatistiku.

„Súťažiaci dostali k dispozícii dva roky tzv. trénovacích dát s cenami a množstvom vybraných ukazovateľov, ktoré na ňu vplývajú. Predovšetkým išlo o údaje spotreby a výroby Nemecka a okolitých krajín, ceny komodít, meteorologické údaje a podobne,“ vysvetlil Matúš Medžo, tím líder pre stratégiu obchodovania Slovenských elektrární.

Úlohou študentov bolo na týchto dátach postaviť vlastný model. Študenti najčastejšie používali metódu lineárnej a nelineárnej regresie, metódu oporného bodu alebo neurónové siete. Aby sa trénovací model overil v praxi, študenti dostali za úlohu vypočítať predikcie na tzv. testovacej vzorke pre obdobie od januára do apríla 2019.

Súťažiť mohli tímy aj jednotlivci. Študenti mohli projekt odovzdať ako súčasť hodnotenia školského predmetu, no zapojili sa aj dobrovoľníci. Motiváciou boli finančné odmeny a vecné ceny pre tri najlepšie projekty. Hodnotila sa presnosť predikcií, ale aj originalita a nápaditosť projektov. Prvé tri projekty dostali možnosť svoje modely prezentovať našim odborníkom a riaditeľovi úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu.

„Relatívne dobrý model sa dá zbúchať aj za deň, takže bolo potrebné vymyslieť niečo originálne naviac,“ povedal o zadaní Samuel Zboja, člen tímu, ktorý sa v súťaži umiestnil na druhom mieste. „Snažiť sa o systematický výber modelu sa nakoniec ukázalo ako nefunkčný prístup. Toto bola pre mňa najväčšia výzva,“ hodnotil víťaz Andrej Remák.

Výsledné poradie súťažiach:

  1. Andrej Remák
  2. Jakub Hrbáň, Jakub Hrdina a Samuel Zboja
  3. Miroslav Psota

„Beriem ako veľké plus, že Slovenské elektrárne držia krok s dobou a využívajú moderné matematické nástroje na optimalizáciu prevádzky a hospodárenia. Zapojil som sa kvôli vylepšeniu životopisu, aby som sa niečo naučil, ale aj kvôli odmene. Ak by ste podobnú súťaž organizovali v budúcnosti, rád sa znova zapojím,“ sumarizoval svoju skúsenosť víťaz súťaže, Andrej Remák. Súťažiaci z druhého miesta, Samo Zboja, s ním súhlasí: „Konečne súťaž, kde som mohol využiť získané vedomosti. Časové rady sú v každom odvetví a mať s nimi skúsenosť je veľmi prospešné. Napríklad preto, že elektrárne založené na obnoviteľných zdrojov budú pribúdať a fluktuácia cien bude výraznejšia.“

Z pohľadu Slovenských elektrární súťaž priniesla zaujímavé výsledky a nové pohľady na potenciál skrytý v slovenských vysokoškolákoch a aj do budúcna sa tešíme na ďalšiu spoluprácou s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right