Mochovce: ÚJD vydal návrh rozhodnutia na zavezenie paliva

18.02.2020
Možnosti zdieľania:
Ak Slovenské elektrárne splnia podmienky, ÚJD SR vydá prvostupňové rozhodnutie. Keď nadobudne právoplatnosť, pristúpia k zavážaniu paliva.

Slovenské elektrárne sa blížia k spusteniu tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) totiž vydal návrh rozhodnutia na zavezenie paliva. „To znamená, že v najlepšom prípade na začiatku leta budeme môcť zavážať palivo do tretieho bloku. V najhoršom prípade to bude koncom roka 2020,“ informoval 18. februára v Mochovciach generálny riaditeľ Branislav Strýček.

Podľa Strýčka návrhu predchádzalo množstvo technických skúšok a verifikácií. Všetky dotknuté orgány, ktoré sú súčasťou tohto konania, budú mať do 15. apríla 2020 čas na to, aby sa vyjadrili k návrhu rozhodnutia. ÚJD potom vydá rozhodnutie o zavezení paliva.

Súčasťou preverenia pripravenosti tretieho bloku na prevádzku boli aj dve medzinárodné previerky zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (misia Pre-OSART) a druhá zo strany Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (misia WANO).

Žiadne prekážky

Misie sa skončili v decembri a januári a nenašli žiadne prekážky, ktoré by bránili uvedeniu tretieho bloku do prevádzky.

„Oproti posledným termínom, ktoré sme deklarovali na zavezenie paliva, sme sa oneskorili o dva mesiace. ÚJD považuje väčšinu podmienok ako splnených, pracujeme ešte na niektorých malých nedorobkoch, ktoré odstraňujeme.“

- Branislav Strýček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenské elektrárne, a.s.

Vykonané skúšky

„Po zavezení paliva do tretieho bloku začne tzv. fyzikálne spúšťanie, ktoré by malo trvať osem týždňov, po ňom bude nasledovať energetické spúšťanie. Následne sa spustí skúška turbíny a prakticky začne prevádzka. Teda výroba energie v treťom bloku by mala v skúšobnom režime nastať desať týždňov od zavezenia paliva.“

- Peter Andraško
riaditeľ generálneho manažmentu stavby Slovenské elektrárne, a.s.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov (spolu 942 MW), čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right