Mochovce: začala sa plánovaná generálna odstávka 2. bloku

17.09.2018
Možnosti zdieľania:
Posledná tohtoročná plánovaná odstávka v slovenských atómových elektrárňach bude trvať do konca októbra.

Slovenské elektrárne začali v sobotu 15. septembra rozšírenú generálnu odstávku 2. bloku Atómových elektrární Mochovce. Bude poslednou v tohtoročnom pláne generálnych odstávok blokov slovenských atómových elektrární a mala by trvať až do konca októbra.

Ide o odstávku s najväčším rozsahom rôznych činností – kontrol, výmen a opráv rôznych komponentov na vybraných zariadeniach reaktorového bloku. Takáto odstávka sa robí raz za 8 rokov. Jej súčasťou je aj úplné vyvezenie jadrového paliva z reaktora spojené s kontrolou tlakovej nádoby reaktora a vnútroreaktorových komponentov.

Tak ako každý rok pri odstávke, aj teraz sa vymení časť použitého jadrového paliva (asi jedna šestina) za čerstvé.

Na prácach sa zúčastnia stovky pracovníkov AE Mochovce, AE Bohunice V2, ako aj vyše 700 ľudí z dodávateľských organizácií.

Popri veľkom množstve plánovaných prác prebehnú aj investičné akcie, napr. modernizácia bezpečnostných systémov, seizmické zodolnenie, výmena statora jedného z dvoch turbogenerátorov 2. bloku.

Po vykonaní prác plánovanej údržby a zavezení paliva v reaktore budú nasledovať pevnostné skúšky kontejnmentu (železobetónovej ochrannej obálky jadrovej časti elektrárne) a pevnostné tlakové skúšky primárneho okruhu.

Slovenské elektrárne rozhodli aj o krátkodobom odstavení 4. bloku AE Bohunice kvôli oprave jedného zo šiestich parogenerátorov. Jej ukončenie je plánované v priebehu tohto týždňa.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right