Na 3. bloku AE Mochovce spustili diaľkovú manipuláciu

10.03.2016
Možnosti zdieľania:
Dôležitý míľnik v rámci spúšťania Mochoviec 3 a 4. Z blokovej dozorne 3. bloku spustili reálne diaľkové manipulácie s komponentmi elektrárne.

Spustením reálnych diaľkových manipulácií z blokovej dozorne 3. bloku dosiahli Slovenské elektrárne nový míľnik v rámci spúšťania 3. bloku AE Mochovce. Mozog elektrárne, ako toto riadiace centrum bloku nazývajú, bol elektrifikovaný na jeseň 2015.

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, úspešne pokračujú v uvádzaní 3. bloku AE Mochovce do prevádzky. Koncom februára 2016 prvýkrát v histórii dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce (MO34) spustili reálne diaľkové manipulácie z blokovej dozorne 3. bloku MO34 na zariadeniach napájania vlastnej spotreby. Spustenie nasledovalo ihneď po skúškach hlavného riadiaceho systému a odskúšaní ovládacích povelov a signalizácií.

Pracovníci elektrárne môžu cez systém kontroly a riadenia z dozorne ovládať komponenty vlastnej spotreby bloku, ako napríklad vypínače, odpojovače, a zároveň získavať spätné informácie o stave zariadení. Na blokovej dozorni tak má prevádzkový personál zobrazené všetky údaje a hodnoty elektrických veličín, ako napríklad napätia na jednotlivých prípojniciach, veľkosti prúdov na prívodoch a vývodoch, či prenášaný elektrický výkon vo vybraných uzloch vyvedenia výkonu a napájania vlastnej spotreby 3. bloku MO34.

Táto prvá fáza projektu spustenia reálnych diaľkových manipulácií z blokovej dozorne 3. bloku elektrárne zahŕňala diaľkové oživovanie 6kV zariadení, ktoré pokračuje skúškami diaľkového ovládania komponentov 0,4 kV rozvodní. Nadväzne na túto fázu začnú Slovenské elektrárne cez riadiaci systém blokovej dozorne oživovať technologické systémy a komponenty bloku.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right