Najrušnejšie miesta v útrobách odstavenej elektrárne

09.05.2017
Možnosti zdieľania:
Vybrali sme sa na dve najfrekventovanejšie miesta odstávky Elektrární Nováky. Pozrite sa s nami do kotolne a odsírenia.

Novácka odstávka je v Slovenských elektrárňach prvou tohtoročnou odstávkou tepelných elektrární. Podobný rozsah činností robia raz za dva roky a všetky musia byť presne načasované a zladené, ak majú bloky tento týždeň prifázovať do slovenskej energetickej siete.

Čo všetko musia energetici urobiť, aby Nováky fungovali bezpečne a spoľahlivo?

Na odstavenom 1. a 2. bloku ENO B v Elektrárňach Nováky pracuje skoro celý závod. Zapojených je približne 100 ľudí z útvarov údržby, prevádzky a inžinieringu. Na odstávke sa výrazne podieľajú aj dodávatelia. Tentokrát 20 rôznych organizácií a vyše 120 pracovníkov, ktorých v Novákoch koordinujú technici údržby zo Slovenských elektrární. Zapojený je aj útvar bezpečnosti, ktorý pred nástupom dodávateľa vykoná vstupné školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany a životného prostredia.

„Vyškolili sme vyše 90 ľudí. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako napríklad zváranie či brúsenie, robíme odbornú prípravu požiarnych asistenčných hliadok. V praxi to znamená, že ak niekto zvára, musí byť pri ňom ďalšia osoba, ktorá dohliada na požiarnu bezpečnosť,“ hovorí Beata Krišková, technička bezpečnostno-technickej služby a požiarnej ochrany. Takéto hliadky skutočne stretávame, nosia reflexnú vestu s označením funkcie. Na oddelení fyzickej ochrany je tiež rušno, pracovníci dodávateľských organizácií čakajú po absolvovaní školenia na vydanie vstupných kariet.

Pred začiatkom prác operátori postupne odstavovali jednotlivé zariadenia oboch blokov a zabezpečili vypustenie médií, akými sú voda či olej. Turbínu môžu úplne odstaviť, až keď jej teplota klesne pod 100 °C. Prevádzkoví elektrikári tiež postupne zaisťovali zariadenia, aby neboli pod napätím a mohli ich začať opravovať. Celý proces zvykne trvať 24 hodín.

„Kotol, v ktorom je počas prevádzky teplota okolo 900 °C, musí po odstavení zostať zatvorený 4 hodiny, až potom sa môže začať chladiť. Jednotlivé kroky robíme podľa toho, ako rýchlo potrebujeme kotol vychladiť. Najrýchlejšie pomocou dymového ventilátora a trvá to od 8 do 10 hodín,“ hovorí vedúci zmeny Ján Morávek. Pracovať môžu, až keď teplota klesne pod 60 stupňov.

Vyrážame do elektrárne

Počas odstávky sme si chceli osobne pozrieť dve najfrekventovanejšie miesta – kotolňu a odsírenie. Pred odsírením sa stretávame s Imrichom Cmarkom, technikom riadenia udržiavania, ktorý síce zodpovedá za prevádzku ENO A, ale počas odstávky blokov ENO B vypomáha aj tu.

Na najvyššie poschodie budovy odsírenia vo výške 30 metrov sa dostávame nákladným výťahom, obsluhovať ho môže len osoba s potrebným oprávnením. Imrich odomyká výťah kľúčom a vo výške nás vedie k jednému z kruhových otvorov, za ktorým sa otvára úzky priestor.

Prevádzka odsírenia, kontrola rozstrekových rovín vápencovej suspenzie.

V spleti potrubí tu vidíme pracovať deväť ľudí. Stretávame aj Ivana Grolmusa, ďalšieho technika Elektrární Nováky, ktorý zodpovedá za strojnú údržbu zariadení odsírenia. V útvare robí už 17 rokov a elektráreň pozná ako svoju dlaň. Práve kontroluje postup prác a dodržiavanie bezpečnosti.

„V budove odsírenia, v takzvanom absorbéri, kde sa čistia spaliny, máme rozstrekové roviny na šiestich úrovniach. To sú tie potrubia, ktoré práve vidíte. Rovnaké sú na ďalších piatich úrovniach. Počas prevádzky sa tu spaliny „operú“ proti smeru aj v smere prúdenia vápencovou suspenziou, na ktorú sa naviažu oxidy síry. Rozstrekuje sa z dýz týchto potrubí. Tak vlastne funguje odsírenie, kde znižujeme oxidy síry pod požadovaný limit stanovený zákonom,“ hovorí I. Golmus a prezrádza nám, že na pripojovacích nátrubkoch dýz rozstrekových potrubí vznikli praskliny a z 588 ich musia opraviť až 372.

Rozstrekové potrubie vápencovej suspenzie na odsírení, rozstreková rovina č. 6.

Inštalujú nerezové podpery, ktoré zamedzia namáhaniu potrubia, čím predídu rozširovaniu prasklín. Kontrolujú a vymieňajú aj všetky poškodené tesnenia. Náročná úloha: majú na to len 16 dní a musia skončiť 2 dni pred nábehom bloku. Každý deň pracujú minimálne 12 hodín. Aj cez víkendy, striedajú sa.

Spaľovacia komora vyššia než panelák

Postupujeme do kotolne, v ktorej prebiehajú ďalšie práce. „Musíme opraviť časti potrubia horúceho vzduchu. Má priemer 90 centimetrov a dlhé je desiatky metrov. Ide o obrovský rozsah prác vykonaných vo výške 4 metre. Máme na to skutočne málo času,“ hovorí Jozef Gajdušek, vedúci skupiny ENO B a odsírenia.

Jozef je hlavným koordinátorom prác v kotolni, kde vidíme ďalšie lešenie. Chlapi po ňom musia aj s materiálom loziť hore-dole po rebríkoch, demontovať časti potrubia, opraviť ho a opäť navariť… Alebo kompletne vymeniť určité pasáže. Znie to síce jednoducho, ale pri pohľade na úzky manipulačný priestor v kotolni je neuveriteľné, ako ním dokážu doslova prepchať veľké rúry.

Náhradné diely na výmenu potrubia horúceho vzduchu v kotolni blokov.

Dostávame sa k 36 metrov vysokej spaľovacej komore, v ktorej pália slovenské hnedé uhlie. Keďže sme neabsolvovali potrebné školenie na prácu vo výškach, môžeme kolos sledovať len zdola. Za dva a pol dňa vo vnútri postavili lešenie po celom obvode. Hlava sa vám zatočí už len pri pohľade na celú konštrukciu.

Marián Šumichrast, tímleader pre riadenie projektov klasických elektrární, nám svetlom ukazuje dôležité úseky podrobené oprave. Berie nás výťahom na štvrté poschodie – vo výške 27 metrov je to ako na streche 8-poschodového paneláku. Cez jeden otvor do spaľovacej komory vidíme rúrky tzv. tretieho stupňa prehrievača. Z ďalšieho otvoru vytŕča hlava pracovníka.

Je obdivuhodné, v akých priestoroch ľudia pracujú, kam sa zmestia a čo všetko vedia urobiť. Rúrky musia najprv očistiť od škvary, ktorá sa na nich zachytila pri spaľovaní uhlia. Potom kontrolujú hrúbku špeciálneho nástreku, ktorá chráni prehrievač pred pôsobením vstrekovanej močoviny slúžiacej na redukciu oxidov dusíka. Na niektorých miestach musia nástrek obnoviť.

Lešenie v spaľovacej komore kotla bloku č. 1.

Zvárači, diagnostici a meriaci

„Opravujeme aj ostatné technologické zariadenia, ktoré priamo nesúvisia s bežnou opravou blokov. Využívame odstávku, pretože počas prevádzky ich nemôžeme opraviť. Sú to najmä potrubia na odkaliská, čerpadlá na ústrednej čerpacej stanici a ďalšie zariadenia potrebné na čerpanie hydrozmesi, ktorú tvorí popol a voda. Riešime aj zložitú opravu netesného potrubia prídavnej vody do elektrárne. Túto vetvu sme odstavili, chlapi v zlom počasí zvárali oceľovú rúru s metrovým priemerom,“ približuje ich prácu manažér údržby Igor Ondrejmiška.

Do bežky, ako familiárne nazývajú bežnú opravu, je zapojený aj útvar Daniela Krpelana – plánovanie, koordinácia, diagnostika a revízne činnosti. Má tu až 35 dodávateľských pracovníkov. Riadi všetky lešenárske, čistiace či izolatérske výkony, ktorých je skutočne požehnane. Postaviť lešenia v stiesnených priestoroch je zložité.

V závode využívajú pred bežnou opravou aj diagnostické metódy. Ivan Dobrotka, špecialista na diagnostiku, zisťuje, čo treba opraviť a pomocou prístrojov kontroluje, či je to urobené dobre. Vďaka meraniu vibrácií vibrodiagnostikou vie napríklad odporučiť, či musia vyčistiť dymový ventilátor. „Ak je príliš zanesený, jeho prístroje zachytia vyššie chvenie,“ komentuje Igor Ondrejmiška. Termodiagnostikou zas príde na to, či sa prehrieva nejaký spoj na vedení a je potrebné ho opraviť.

Oprava hlavy sušiacej šachty zo spaľovacej komory.

Na odstávke sa podieľajú aj ostatné útvary údržby. Napríklad ľudia z útvaru systémy kontroly riadenia, v elektrárenskom slangu nazývaní „meriaci“ – musia demontovať snímače a meracie prístroje po odstavení zariadení oboch blokov. Skontrolujú ich, kalibrujú a opäť montujú nazad. A takýchto zariadení je takmer 450! Takisto musia spraviť mechanické skúšky, ktoré preveria, či fungujú pohony všetkých strojov pred nábehom blokov.

Pri odchode pred strojovňou nováckeho ENO B míňame ďalšiu dôležitú investičnú akciu – ukončenie II. etapy rekonštrukcie 110-kilovoltovej rozvodne. Vďaka nej bude hnedouhoľná elektráreň výrazne efektívnejšia a ušetrí nemalé finančné prostriedky, najmä pokiaľ ide o vlastnú spotrebu elektrickej energie potrebnej na chod zariadení.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right