Nápady zamestnancov pomáhajú Vojanom prežiť

14.03.2017
Možnosti zdieľania:
V najväčšej slovenskej čiernouhoľnej elektrárni stále zlepšujú ekonomické výsledky závodu a robia opatrenia pre zníženie vlastnej spotreby elektriny.

Laborec je desiatou najdlhšou riekou na Slovensku. Pramení v Nízkych Beskydách neďaleko poľských hraníc. Jeho cesta končí na sútoku do Latorice neďaleko obce Oborín, necelých 20 km od tepelných Elektrární Vojany. Pre ich dva prevádzkované bloky č. 5 a 6 dodáva vodu z rieky ústredná čerpacia stanica nepretržite.

Každý 110-megawattový blok potrebuje približne 12-tisíc metrov kubických chladiacej vody na jednu hodinu prevádzky. Požadovanú výšku hladiny vody reguluje na rieke klapková hať.

„Ani počas najväčších horúčav a sucha sme nikdy nemali nedostatok vody. Dokonca ani pri prevádzke všetkých šiestich blokov v EVO I. Dolné koryto Laborca je totiž zásobované zo Zemplínskej Šíravy, ktorá zabezpečuje potrebný prietok,“ vysvetľuje manažér údržby Jozef Slávik.

V najväčšej slovenskej čiernouhoľnej elektrárni musia neustále zlepšovať ekonomické výsledky závodu a robiť opatrenia pre zníženie vlastnej spotreby elektrickej energie – o čo viac jej spotrebuje závod na vlastnú prevádzku, o to menej zarobí na energii dodanej do siete.

Do procesu sa aktívne zapájajú samotní zamestnanci. Jedným z posledných zlepšovákov z oddelenia elektroúdržby je výmena prívodných spínačov na ústrednej čerpacej stanici chladiacej vody za novšie, modernejšie a energeticky menej náročné.

Technik riadenia udržiavania Alexander Kačmarik dostal nápad počas bežných prác na elektrorozvodni čerpacej stanice: „Napadlo mi, že môžeme úplne odstaviť dva kompresory s celkovým príkonom 60 kW. Tie dodávali stlačený vzduch na ovládanie pôvodných štyroch spínačov, ktoré sme nahradili novými s elektrickým ovládaním. Vďaka tomuto opatreniu sme ušetrili nemalé náklady na prevádzke a údržbe kompresorov, ale aj na spotrebe elektrickej energie.“

Funkčnosť spínačov úspešne odskúšal jeho kolega Zoltán Hamník, ktorý upravil ovládacie schémy.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right