Nová dcérska spoločnosť SE SIS

24.11.2015
Možnosti zdieľania:
Firma SE Služby inžinierskych stavieb umožní Slovenským elektrárňam efektívnejšiu priamu kontrolu nad projektom Mochovce 3 a 4.

Od októbra pracujú pre novú dcérsku spoločnosť Slovenských elektrární prví zamestnanci. Inžinierska spoločnosť SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o., vznikla v auguste 2015 z rozhodnutia Valného zhromaždenia Slovenských elektrární. Dôvodom bola snaha navýšiť rozsah výkonov na dostavbe 3. a 4. bloku Mochoviec zo strany lokálnych inžinierskych kapacít.

Inžinierske služby výlučne pre materskú spoločnosť zabezpečí nová dcéra vďaka kvalifikovaným odborníkom. „Budú to ľudia, zameraní na poskytovanie špecializovaných služieb v oblasti inžinieringu, stavebných dozorov, projektového manažmentu, plánovania a riadenia kvality,“ povedal Ronald Blaško, konateľ spoločnosti.

Model 100% dcérskej spoločnosti umožní Slovenským elektrárňam efektívnejšiu priamu kontrolu nad projektom Mochovce 3 a 4, ale aj rýchlejšie plnenie požiadaviek, ktoré vyplynú zo zámeru dokončiť projekt. „Budeme môcť konať operatívnejšie,“ povedal. Očakáva sa, že koncom prvého štvrťroka 2016 počet odborníkov pracujúcich na projekte Mochovce 3 a 4 pod novou dcérskou spoločnosťou stúpne na 200 ľudí.

Základné informácie a ponuka pracovných miest je zverejnená aj na stránke www.sesis.sk.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right