Nové budenie pre generátor v Novákoch

06.04.2017
Možnosti zdieľania:
Nová budiaca súprava umožňuje aj v ďalších rokoch prevádzkovať turbogenerátor TG 11 prevádzky ENO A v Elektrárňach Nováky.

Turbogenerátor TG 11 prevádzky ENO A v Elektrárňach Nováky vyrába elektrickú energiu už od roku 1997. Počas dvoch desaťročí odpracoval zdroj s výkonom 28 megawattov približne 132-tisíc hodín a vyrobil takmer 1,5 milióna MWh elektriny. Teda toľko, koľko za rok spotrebuje 600-tisíc priemerných domácností. K svojmu jubileu dostal vlani nový budiaci systém, ktorý je potrebný pre nabudenie generátora.

Budiace systémy vo veľkých elektrárňach majú vplyv na kvalitatívne ukazovatele elektrizačnej sústavy, ako sú presnosť udržiavania napätia v uzloch, tlmenie oscilácií rôznych frekvencií a pod.

Bez budenia by nebolo elektriny

Bez budiaceho systému by nebolo možné vyrábať elektrickú energiu, pretože každá technologická jednotka generovania výkonu má tri základné časti:

  • generátor,
  • turbínu,
  • budiaci systém.

Pri nasadzovaní nových budiacich systémov do veľkých elektrární musia energetici analyzovať vplyv budiacich systémov na stabilitu celej elektrizačnej sústavy v danom regióne, pričom na tieto zariadenia kladú vysoké technické nároky a očakávajú od nich maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť.

Nová digitálna budiaca súprava pre TG 11 je dvojkanálová – každý kanál obsahuje rovnocenný regulátor. Jeden zabezpečuje prevádzku a druhý funguje ako stopercentná záloha. Ak by sa oba pokazili, automaticky by nabehlo ručné riadenie budenia generátora, ktoré z velína ovláda operátor.

„V prípade poruchy samostatný skúšobný budiaci transformátor zabezpečí napájanie budiacej súpravy v obmedzenom režime. Odbudzovač je, naopak, potrebný pre poruchové odstavenie turbogenerátora. Namontované boli aj všetky ochrany a automatiky na monitorovanie prevádzky stroja.“

- Marián Šumichrast
tím leader pre riadenie projektov klasických elektrární

Pod dohľadom „ochranárov“

Do výrobného závodu Emerson Process Management v poľskom Gdansku vycestovali z Elektrární Nováky dvaja „ochranári“, ako zvyknú v elektrárňach nazývať technikov riadenia údržby zo skupiny elektrické ochrany. Tí dohliadali na úspešný priebeh funkčných a komplexných skúšok a boli aj pri testovaní uvedenia budiacej súpravy do prevádzky. Zároveň absolvovali aj potrebné zaškolenie.

Sústava budenia turbogenerátora TG 11 funguje v štyroch režimoch:

  • automatický,
  • ručný,
  • automatický s reguláciou jalového výkonu generátora,
  • automatický s reguláciou súčiniteľa výkonu.

Nová budiaca súprava umožňuje aj v ďalších rokoch bezpečne, spoľahlivo a ekonomicky prevádzkovať turbogenerátor TG 11 prevádzky ENO A. A vďaka moderným technológiám dáva zamestnancom elektrární vyšší komfort pri riadení a diagnostike.

„Najťažšou časťou projektu bolo zosúladiť ovládanie a monitorovanie funkcií statickej budiacej súpravy s novým riadiacim systémom na ENO A a rekonštrukciou 110 kV rozvodne ENO A.“

- Peter Štálnik
špecialista správy projektu klasika – elektro
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right