Nové kalendáre pre regióny atómových elektrární

23.01.2017
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne už distribuovali všetky nástenné kalendáre 2017-2018 s Príručkou na ochranu obyvateľstva v okolí Mochoviec a Bohuníc.

Slovenské elektrárne už rozdistribuovali všetky dvojročné (2017 – 2018) nástenné kalendáre obsahujúce Príručku na ochranu obyvateľstva v 20-kilometrovom okolí AE Mochovce, resp. v 18-km okolí AE Bohunice V2. Kalendáre sú určené do domácností a škôl a distribuovali ich od decembra 2016 v súčinnosti s mestskými a obecnými úradmi.

Informovanie verejnosti o všetkých aspektoch výstavby, prevádzky a bezpečnosti jadrových zariadení je neoddeliteľnou súčasťou podnikania v tejto oblasti. O informovaní obyvateľstva hovorí aj vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 55/2006 o podrobnostiach v havarijnom plánovaní.

Aj keď je pravdepodobnosť jadrovej udalosti s účinkami na okolie len veľmi nízka, Slovenské elektrárne pravidelne informujú obyvateľov v okolí aj o tom, čo by mali nevyhnutne robiť v prípade takejto udalosti.

Na základe dobrej medzinárodnej praxe každé dva roky Slovenské elektrárne vydávajú pre obyvateľstvo žijúce v okolí atómových elektrární kalendáre, v ktorých sú integrované všetky potrebné základné informácie pre prípad jadrovej udalosti. Účel takejto publikácie je osvetový a jej obsah bol odkonzultovaný aj s odbormi krízového riadenia príslušných okresných úradov.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right