Nové nápady posúvajú Vojany ďalej

02.12.2019
Možnosti zdieľania:
Tuhé druhotné palivo je výrazne lacnejšie ako čierne uhlie. Po získaní potrebných povolení ho chcú v Elektrárni Vojany spoluspaľovať s uhlím.

Elektráreň Vojany od apríla tohto roka takmer polovicu času stála a nevyrábala žiadnu elektrinu. Je to dôsledok rastúcich cien emisných povoleniek a ďalších faktorov na trhu s elektrinou, ktoré spôsobujú, že elektrina vyrobená vo Vojanoch je príliš drahá a nekonkurencieschopná.

S cieľom vyhnúť sa zatvoreniu tejto elektrárne a zachovať zamestnanosť, Slovenské elektrárne už niekoľko mesiacov analyzovali rôzne scenáre a dostupné možnosti na zníženie výrobných nákladov.

V priebehu augusta a druhej polovice októbra 2019 prebehli v elektrárni skúšky spoluspaľovania certifikovaného tuhého druhotného paliva na báze vybraných ropných produktov a biomasy,. Má porovnateľné vlastnosti ako čierne uhlie a spĺňa všetky environmentálne požiadavky platnej slovenskej legislatívy. Tuhé druhotné palivo je výrazne lacnejšie ako čierne uhlie, ktoré dovážame spoza východnej hranice po železnici, čo sa premieta do vysokých nákladov.

Myšlienka využiť toto riešenie je výsledkom aj dlhodobej intenzívnej spolupráce Slovenských elektrární s Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a preukazuje užitočnosť prepájania akademickej sféry s podnikaním.

Po získaní potrebných povolení očakávajú Slovenské elektrárne začiatkom roka 2020 nábeh prevádzky so spoluspaľovaním uhlia a nového paliva. V prípade Elektrárne Vojany tak smerujeme k zníženiu závislosti od dovážaných primárnych zdrojov energie a podpory obehovej ekonomiky v danom regióne.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right