Odstávka v Dobšinej

13.07.2015
Možnosti zdieľania:
Výška hladiny je počas opráv stále v rozmedzí danom manipulačným poriadkom. Od minulého týždňa sa Palcmanská Maša plní prirodzeným spôsobom.

V prečerpávacej vodnej elektrárni Dobšiná práve prebieha dlhodobo plánovaná odstávka, ktorá podobne ako pri ostatných typoch elektrární je bežnou súčasťou životného cyklu elektrárne a je určená na realizáciu prác potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky.

Odstávka je odsúhlasená vopred všetkými zainteresovanými stranami. Úlohou vodného diela je využitie hydroenergetického potenciálu a ochrana proti povodniam.

Výška hladiny je počas opráv stále v rozmedzí danom Manipulačným poriadkom vodnej stavby. Od minulého týždňa sa Palcmanská Maša plní prirodzeným spôsobom – prirodzenými prítokmi. Na obvyklú výšku hladiny, na ktorú sú zvyknutí turisti a verejnosť z okolia, by mala byť naplnená o dva-tri týždne. V prípade daždivého počasia ešte o niečo skôr.

Odstávka PVE Dobšiná je vopred odsúhlasenou aktivitou, dôležitou pre dlhodobú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, ktoré sú prioritou Slovenských elektrární.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right