Opatrenia proti koronavírusu: Mochovce robia odstávku inak

27.03.2020
Možnosti zdieľania:
Tohtoročná séria generálnych odstávok (GO) slovenských jadrových blokov začína v sobotu 28. marca na prvom bloku v Mochovciach.

Pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu plánuje najväčší výrobca elektriny na Slovensku urobiť počas odstávky iba najnevyhnutnejšie práce, ktoré mu schválil Úrad jadrového dozoru SR, a tak minimalizovať počet ľudí v atómovej elektrárni.

Cieľ odstávky

Hlavným cieľom GO je výmena asi pätiny paliva v reaktore prvého bloku Mochoviec a vykonanie opráv a investičných projektov na ďalšie zvýšenie bezpečnosti jadrového zariadenia. Práce na tohtoročnej GO sú zredukované, dĺžka odstávky však zostáva nezmenená a trvať by mala necelé tri týždne.

Medzi nosné činnosti patria aktivity na systéme technickej vody dôležitej (voda na chladenie systémov dôležitých pre jadrovú bezpečnosť), na havarijných systémoch chladenia aktívnej zóny reaktora a elektro rozvodniach. Takisto sú naplánované nedeštruktívne kontroly, kontroly heterogénnych zvarových spojov na jednom zo šiestich parogenerátorov a generálna oprava jedného hlavného cirkulačného čerpadla.

Práce počas pandémie

Kvôli opatreniam proti koronavírusu budú niektoré z pôvodne plánovaných investičných projektov realizované v obmedzenom rozsahu. V nezmenenom rozsahu sa však vykonajú plánované práce na dlhoročnom projekte seizmického zodolňovania elektrární. V projekte riadenia ťažkých havárií, ktorý už bol ukončený, budú vykonané plánované pravidelné revízie, obhliadky a previerky zariadení.

Personál tiež prešiel z osem na dvanásťhodinové zmeny, čím klesla rotácia zamestnancov a aj riziko prípadného šírenia koronavírusu. Zmeny nemajú vplyv na bezpečnosť ani spoľahlivosť prevádzky elektrárne a boli prerokované a odsúhlasené s Úradom jadrového dozoru SR.

Mochovce, rovnako ako všetky ostatné prevádzky Slovenských elektrární, prešli v marci na povinné bezkontaktné meranie teploty hneď pri vstupe do závodu. Po prechode cez termokamery musí každý vstupujúci podpísať čestné vyhlásenie o klinických príznakoch a o cestovateľskej anamnéze. Na všetkých frekventovaných miestach elektrárne sú dezinfekčné stanice, povinné je nosenie rúšok, ktoré dokonca šijú zamestnanci závodnej práčovne a dobrovoľníci, ktorí ostali pracovať z domu. V uzavretých priestoroch, akými sú napríklad blokové dozorne, Slovenské elektrárne inštalovali germicídne UV žiariče.

„Rozsah odstávky sme upravili iba na nevyhnutné činnosti, ktoré si vieme zväčša zabezpečiť vlastnými kapacitami. Okrem štandardných opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu sme zaviedli aj dodatočné opatrenia pre pracovníkov, ktorí sa zúčastnia odstávky. Konzervatívne neplánujeme využívať na maximum všetky naše kapacity, aby sme mali rezervu v prípade, že by časť zamestnancov musela ísť do karantény.“

- Miroslav Tokár
riaditeľ úseku jadrových elektrární Slovenské elektrárne, a.s.

Po generálnej odstávke prvého bloku v Mochovciach bude v polovici mája nasledovať plánovaná odstávka štvrtého bloku AE Bohunice V2. V druhej polovici júna plánovane odstavia tretí bohunický blok a maratón plánovaných odstávok Slovenské elektrárne zavŕšia v septembri na druhom mochovskom bloku.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right