Plánovaná generálna odstávka 1. bloku AE Mochovce

24.03.2017
Možnosti zdieľania:
Odstávka podobného rozsahu sa robí raz za 8 rokov. Zapojí sa do nej vyše tisícka ľudí zo Slovenských elektrární a dodávateľských organizácií.

Slovenské elektrárne začnú v sobotu 25. marca rozšírenú generálnu odstávku 1. bloku Atómových elektrární Mochovce, ktorá je prvou v tohtoročnom pláne generálnych odstávok jadrových blokov.

Jej súčasťou bude úplné vyvezenie jadrového paliva z reaktora, spojené s kontrolou tlakovej nádoby reaktora. Počas odstávky sa uskutoční množstvo činností zameraných na kontrolu, opravy alebo výmeny vybraných zariadení reaktorového bloku. Zároveň prebehnú viaceré investičné akcie, ako doplnenie 400 kV vypínačov, seizmické zodolnenie, modernizácia bezpečnostných systémov alebo výmena elektrických rozvádzačov.

Po vykonaní plánovanej údržby a zavezení paliva do reaktora budú nasledovať tesnostné skúšky hermetickej zóny a pevnostné tlakové skúšky.

Odstávka s podobným rozsahom aktivít sa robí raz za 8 rokov. Zúčastní sa na nej niekoľko stoviek pracovníkov Atómových elektrární Mochovce, Atómových elektrární Bohunice a vyše 700 pracovníkov dodávateľských organizácií.

V prvom polroku budú nasledovať odstávky 4. a 3. bloku AE Bohunice V2. Plán odstávok na rok 2017 ukončí jesenná odstávka 2. bloku AE Mochovce.

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Prevádzkujú dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom 4 176 MWe. Spoločnosť vyrába 90 % elektriny bez emisií skleníkových plynov. 

Majoritným vlastníkom Slovenských elektrární s podielom 66 % je Slovak Power Holding B.V. Spoločnými vlastníkmi spoločnosti Slovak Power Holding B.V. sú EP Slovakia B.V., dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu, a.s., a Enel Produzione S.p.A. Slovenská republika je minoritným vlastníkom Slovenských elektrární s podielom 34 %.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right