Plánovaná odstávka 4. bloku jadrovej elektrárne v Bohuniciach

22.05.2019
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne začali 22. mája generálnu odstávku 4. bloku bohunicej V2. Je druhou z odstávok našich atómiek plánovaných na rok 2019.

V celkovom poradí už tridsiataštvrtá generálna odstávka štvrtého bloku elektrárne V2 je náročným procesom, ktorý začína dôkladným plánovaním prác už rok pred odstávkou.

Na odstávke bude robiť vyše tisíc ľudí, z toho 453 zamestnancov Slovenských elektrární a ďalších 550 pracovníkov od vyše štyridsiatich externých dodávateľov. Do odstávkových prác sa zapoja okrem zamestnancov elektrárne Bohunice aj kolegovia z Mochoviec.

Počas odstávky je naplánovaných vyše 3000 pracovných zákaziek. Okrem výmeny časti jadrového paliva a bežnej údržby vybraných zariadení je medzi práce zaradená aj generálna oprava jedného zo šiestich parogenerátorov aj s potrubím, ktoré ho prepája s reaktorom. Takisto prebehne rozšírená generálna oprava jedného z troch dieselgenerátorov štvrtého bloku. Po ukončení GO budú nasledovať tesnostné a pevnostné tlakové skúšky.

„Generálne odstávky neodmysliteľne patria k životnému cyklu každej jadrovej elektrárne. Príkladná príprava činností a ich kvalitná realizácia sú základným pilierom bezpečného zvládnutia nielen generálnej odstávky, ale aj bezpečnej prevádzky počas nasledujúcej kampane reaktorového bloku.“

- Patrik Kašo
riaditeľ elektrárne AE Bohunice V2

V priebehu prvého polroka 2019 začne aj odstávka tretieho bloku jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach a na jeseň je naplánovaná rozšírená odstávka druhého bloku v Mochovciach.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right