Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič si vypočul návrhy študentov

11.09.2015
Možnosti zdieľania:
Európska energetická únia bola hlavnou témou na prijatí študentov Letnej školy energetiky na pôde Zastúpenia EK v Bratislave.

Vo štvrtok 10. septembra 2015 navštívil Slovensko podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za Energetickú úniu. Súčasťou pracovného programu oficiálnej návštevy bolo aj stretnutie s absolventmi prvého ročníka Letnej školy energetiky 2015, ktorá sa pod jeho záštitou konala na prelome júla a augusta 2015.

Európska energetická únia bola hlavnou témou diskusie na prijatí študentov na pôde Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave. Šesť študentov, zástupcov pracovných skupín, ktoré počas letnej školy vypracúvali odporúčania pre európsku komisiu v oblasti budovania energetickej únie, malo príležitosť predstaviť svoje návrhy podpredsedovi komisie osobne. „Sme veľmi radi, že si pán Šefčovič našiel čas na stretnutie a vypočul si naše odporúčania,“ hovorí za študentov Michaela Hynková, študentka Technickej univerzity v Košiciach.

Absolventi Letnej školy energetiky predstavili podpredsedovi Európskej komisie sedem odporúčaní týkajúcich sa európskej energetickej únie – dotýkali sa podrobnejších záväzkov členských štátov v oblasti ochrany klímy, podpory energetickej efektívnosti, jednotných pravidiel regulácie, ale aj opatrení na znižovanie energetickej chudoby či na podporu výskumu a vývoja v oblasti energetiky. M. Šefčovič ocenil zanietenosť študentov pre energetiku a potvrdil, že v oblastiach, ktoré študenti zdôraznili v odporúčaniach, plánuje Európska komisia v krátkom čase prijímať opatrenia.

Letnú školu energetiky na prelome júla a augusta organizovali Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, spolu s partnermi. Absolvovali ju študenti zo Slovenska i Českej republiky. Medzi účastníkmi nechýbali študenti elektrotechniky, energetiky, ekológie, medzinárodných vzťahov, ale ani jadrovej fyziky či chémie.

Letná škola energetiky u Maroša Šefčoviča
Letná škola energetiky na návšteve u Maroša Šefčoviča

Zámerom Letnej školy energetiky bolo spojiť mladých ľudí so záujmom o energetiku a poskytnúť im priestor diskutovať o energetických témach s odborníkmi z praxe. Úlohou účastníkov bolo okrem iného pripraviť odporúčania pre Európsku komisiu ohľadom budovania európskej energetickej únie.

Maroš Šefčovič je podpredsedom Európskej komisie od roku 2009. V súčasnej Junckerovej komisii zastáva post podpredsedu zodpovedného za Energetickú úniu a koordinuje tím 14 eurokomisárov.

Návrh Energetickej únie, ktorá je jednou z desiatich hlavných priorít Junckerovej komisie, získal od svojho zverejnenia vo februári tohto roku výraznú podporu širokého spektra zúčastnených strán, v rámci Európskeho parlamentu, ako aj podporu marcovej Európskej rady, ktorá potvrdila stratégiu Európskej komisie ako základ pre vybudovanie Energetickej únie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right