Podzemnú vodu čistí až na 97 %

24.04.2019
Možnosti zdieľania:
V blízkosti kúpeľov Chalmová v októbri Slovenské elektrárne dokončia tesniacu stenu na Dočasnom odkalisku Elektrární Nováky.

Slovenské elektrárne si uvedomujú historický vplyv hnedouhoľných Elektrární Nováky na životné prostredie, preto k jeho ochrane pristupujeme zodpovedne. Samostatnou kapitolou je odstraňovanie dlhodobých environmentálnych záťaží, akou je aj Dočasné odkalisko v tejto lokalite. Nachádza sa v blízkosti kúpeľov Chalmová a jeho sanáciu odštartovali ešte v roku 2014. Práce vrcholia v tomto roku a dokončiť ich plánujú v októbri.

Ku kúpeľom tak bude prúdiť vyčistená podzemná voda. Podľa odborníkov totiž spôsob zvolenej sanácie preukázal až 97% účinnosť.

Popol na Dočasné odkalisko ukladali do roku 1986 – dohromady až devätnásť miliónov metrov kubických. Rokmi sa postupne uvoľňoval do okolia, preto sú odkaliská zadefinované ako environmentálne záťaže a Slovenské elektrárne pristupujú k ich sanácii. V súčasnosti sa odkalisko využíva na ukladanie vedľajšieho produktu spaľovania – tzv. stabilizátu. Stabilizát je stabilný inertný odpad, ktorý neznečisťuje životné prostredie.

Tesniaca stena skrytá pod zemou

Sanácia na Dočasnom odkalisku začala v roku 2014. Po schválení ministerstvom životného prostredia energetici medzi odkaliskom a kúpeľmi Chalmová vybudovali prvú, šesťdesiatmetrovú časť tesniacej steny. Siaha do hĺbky desať až štrnásť metrov – teda nie do hĺbky geotermálnych vrtov susediacich kúpeľov.

V ďalších rokoch podzemné vody pravidelne monitorovali a riešenie sa osvedčilo. Cez priepustné brány v stene totiž prúdi znečistená voda, ktorú filtrujú kovové piliny a naviažu na seba znečisťujúce látky. Piliny potrebné meniť približne každých päť rokov.

Aby sa úplne zabránilo prenikaniu znečisťujúcich látok do okolia, je ešte potrebné dobudovať úsek dlhý takmer stoštyridsaťpäť metrov. A podľa rozhodnutia okresného úradu ho musia dokončiť do októbra 2019. Slovenské elektrárne práce plánujú od polovice augusta, aby čo najmenej ovplyvnili kúpeľnú sezónu v Chalmovej. Po vybudovaní tesniacej steny ostane územie bez negatívnych vizuálnych obmedzení.

Vykurujú široké okolie

Okrem výroby a dodávky elektrickej energie Elektráreň Nováky dodávava v regióne aj horúcu vodu na vykurovanie domácností, verejných budov a podnikov. Patrí do portfólia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a v prevádzke je od roku 1953. Jej špecifikom je spaľovanie domáceho hnedého uhlia.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right