Prvá elektráreň, ktorá integruje geotermál a biomasu

13.11.2014
Možnosti zdieľania:
V Toskánsku postavia prvú elektráreň na svete, ktorá využíva biomasu na ohrev geotermálnej pary s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť.

Spoločnosť Enel Green Power začala v geotermálnej elektrárni Cornia 2 v meste Castelnuovo Val di Cecina v Toskánsku s výstavbou prvej elektrárne na svete, ktorá bude využívať biomasu na ohrev geotermálnej pary s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a výrobu elektrickej energie z geotermálneho cyklu.

Existujúcu geotermálnu elektráreň doplní malá elektráreň spaľujúca biomasu z tamojších lesov v 70 km okruhu elektrárne. Vďaka biomase bude para, ktorá vstupuje do elektrárne, prihrievaná, aby sa zvýšila jej pôvodná teplota z 150° – 160° na približne 370° – 380°, čím sa zvýši čistý výkon k dispozícii na výrobu elektriny, a to vďaka vyššej entalpii pary a zvýšenej účinnosti cyklu kvôli nižšej vlhkosti vo výrobnej fáze.

Táto elektráreň predstavuje významnú technologickú inováciu, pričom nemá takmer žiadny dopad na životné prostredie, pretože dopĺňa existujúcu priemyselnú lokalitu a zachováva celkovú obnoviteľnosť zdroja a cyklu.

V tomto prípade sa ku geotermálnej elektrárni, ktorá má v súčasnosti inštalovaný výkon 13 MW, pridá ďalších 5 MW z biomasy. Ročná výroba geotermálnej elektrárne sa tak zvýši o zhruba 37 GWh. Spoločnosť Enel Green Power investuje do tohto projektu viac ako 15 miliónov eur, pričom termín dokončenia výstavby je naplánovaný na prvú polovicu roka 2015.

Celkovo sa projektom na biomasu ušetrí ďalších 17 tisíc ton emisií CO2 ročne. Projekt bude mať aj veľký vplyv na zamestnanosť, pretože v procese dodávok lokálnej biomasy sa priamo aj nepriamo vytvorí 35 až 40 pracovných miest.

Výhody tiež môže priniesť efektívne využívanie poľnohospodárskych a agro-priemyselných vedľajších produktov, optimálna údržba lesných zdrojov a z toho vyplývajúca prevencia hydrologických rizík, udržateľný rozvoj energetických plodín a výroba významných objemov tepla z kombinovanej výroby.

„Vďaka svojím storočným skúsenostiam s geotermálnou energiou je Toskánsko už v budúcnosti," povedal Francesco Venturini, generálny riaditeľ spoločnosti Enel Green Power. "Hybridné technológie sú novými hranicami obnoviteľnej energie v našej snahe optimalizovať parametre a toto zariadenie, ktoré ponúka inovačný prístup k integrácii biomasy a geotermálnej energie je model, ktorý môžu prebrať aj iní, a otvára nové perspektívy v rozvoji energie, hospodárstva a zamestnanosti v miestnych komunitách.“

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right