Prvý blok Mochoviec od nedele znova dodáva elektrinu

01.05.2019
Možnosti zdieľania:
V nedeľu 28. apríla Slovenské elektrárne podľa plánu ukončili generálnu odstávku v jadrovej elektrárni.

Devätnásta generálna odstávka (GO) bola náročná kvôli kontrole paliva v reaktore a jeho čiastočnej výmene, ale najmä z pohľadu množstva kontrol a údržby dôležitých zariadení s cieľom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky.

Pred opätovným uvedením bloku do prevádzky sa na jadrovej časti elektrárne vykonali aj predpísané tlakové skúšky.

Harmonogram odstávky, na ktorej pracovalo asi tisíc ľudí, zahŕňal výmenu časti jadrového paliva (asi jedna pätina z 349 palivových kaziet v reaktore), kontroly dôležitých havarijných systémov a úpravy a vylepšenia systémov. Išlo napríklad o práce na niekoľkoročnom programe seizmického zodolnenia elektrárne, ktoré možno vykonať iba počas odstávky, ako aj opravy zariadení s cieľom dalšieho zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky jadrového bloku.

V priebehu prvého polroka 2019 začnú aj odstávky najskôr štvrtého a potom tretieho bloku jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach. Na jeseň je naplánovaná rozšírená odstávka druhého bloku v Mochovciach.


Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Prevádzkujú dve jadrové, tridsaťjeden vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom 4 081 MWe. Spoločnosť vyrába takmer 90 % elektriny bez emisií skleníkových plynov.

Majoritným vlastníkom SE s podielom 66 % v Slovenských elektrárňach je Slovak Power Holding B.V. Spoločnými vlastníkmi spoločnosti Slovak Power Holding B.V. sú EP Slovakia B.V,. dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu, a. s., a Enel Produzione S.p.A. Slovenská republika je minoritným vlastníkom Slovenských elektrární s podielom 34 %.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right