Riaditeľ dostavby Mochoviec: Prijali sme veľmi prísny manažérsky a kontrolný systém

11.09.2017
Možnosti zdieľania:
Francisco Josè Morejon Verdù riadi projekt od apríla 2017. Na treťom bloku je výstavba hotová na 95 %, spúšťanie na 10%.

V prvom vydaní nového časopisu Energia pre krajinu, ktorý Slovenské elektrárne distribuujú v okolí svojich závodov, sme sa zhovárali s riaditeľom projektu dostavby 3. a 4. bloku Mochoviec. Celý časopis si môžete prečítať tu.

Termíny na dokončenie projektu aj rozpočet sa v minulosti menili. Aká je blízka budúcnosť dostavby Mochoviec?

Vo všeobecnosti odklady a relevantné nákladné vplyvy boli spôsobené signifikantnými zmenami v projekte, ktoré sa prelínali so stavebnou fázou najmä kvôli aplikácii nových bezpečnostných regulácií a priemyselných štandardov, analýze postfukušimských efektov a nárastu seizmického zaťaženia.

V budúcnosti neočakávame veľké projektové zmeny a prijali sme veľmi prísny manažérsky a kontrolný systém. 

Aký je súčasný stav projektu 3. a 4. bloku AE Mochovce?

Na treťom bloku je postup výstavby 95 % a spúšťania 10%, sme vo fáze dokončovania systémov a čiastočných preberaní systémov.

Na štvrtom bloku sme ešte stále hlboko zapojení do stavebných činností s celkovým progresom 83% a ešte sme nezačali s fázou spúšťania.

Aké sú kľúčové míľniky ešte pre tento rok?

Bezpochyby to je začiatok studenej hydrostatickej skúšky na treťom bloku, ktorý sa plánuje koncom roka. 

Ako Španieli vnímajú jadrovú energetiku?

Som presvedčený, že každá krajina si vyberie vlastný mix, ktorý závisí na jej charakteristike a prírodných zdrojoch a hlavným hýbateľom bude vždy náročný trh.

Ako ste sa dostali k riadeniu mochovského projektu?

Vybral si ma Enel na základe mojej skúsenosti v riadení a dokončovaní veľkých a komplexných projektov po celom svete. 

Aj keď ste na Slovensku len krátko, ako sa vám tu páči?

Mám Slovensko rád, najmä kvôli otvorenej a priateľskej povahe ľudí a spôsobe, akým si užívajú život. 

Aké sú vaše hobby? Máte vôbec čas na mimopracovné aktivity?

Mám rád voľnú prírodu a najmä more, kedysi som fotil, potápal sa, jazdil na koni, tiež záhradníčil, pozoroval vtáky, chodil na turistiku. Robil som vlastne všetko, čo sa spája so zvieratami, vegetáciou alebo krajinou. Žiaľ, doteraz som na to skoro nemal čas. Snažím sa aspoň počúvať nejakú hudbu a čítať – to, čo nazývame ťažkým a hlbokým „gaučingom“, kým nezaspím.

Francisco Josè Morejon Verdù

Má vyše 35 rokov skúseností s riadením veľkých stavebných projektov po celom svete, najmä v oblasti výroby elektriny (paroplynové cykly, vodné elektrárne a obnoviteľné zdroje) a rozvoja infraštruktúry (vonkajšie rozvodne, vysokonapäťové prenosové vedenia, elektrifikácia železníc a projekty na ochranu životného prostredia).

Jeho materinským jazykom je španielčina, hovorí plynule anglicky, taliansky a francúzsky.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right