Rok 2016 bol výborný pre vodné elektrárne

20.02.2017
Možnosti zdieľania:
Hydroenergetici zaznamenali najlepší výsledok za posledných 6 rokov. Situácia pritom nevyzerala ružovo, prvý polrok ich trápil nedostatok zrážok.

Slovenské elektrárne v roku 2016 vyrobili 18 981 a do siete dodali 17 242 gigawatt-hodín. Na dodávke elektriny sa z 90 % podieľali zdroje bez emisií, čo je zásluha hlavne jadrových a vodných elektrární. Elektrárne Vojany spoluspaľovaním drevnej štiepky prispeli čistou elektrinou v objeme takmer 6 GWh. Fotovoltické elektrárne Vojany a Mochovce dodali 2 GWh. Výrobné zdroje okrem elektriny poskytovali aj podporné služby, čím významne prispeli k udržaniu stability elektrizačnej sústavy SR.

Výborný rok majú za sebou vodné elektrárne, ktoré zaznamenali najlepší výsledok za poslednú dekádu. V prvom polroku 2016 pritom situácia nevyzerala ružovo, keď energetikom neprialo počasie. Sucho stiahlo výrobu počas celého polroka výrazne pod historický priemer. „V polovici roka sa zdalo, že naakumulovaný deficit dodávky viac ako 120 GWh sa nepodarí dobehnúť. Koniec leta a netradične veľmi vodnatá jeseň však všetko zmenili,“ vysvetľuje Ján Mazánik, vedúci optimalizácie výroby.

Dlhotrvajúce októbrové dažde postupne naplnili vrcholové nádrže Liptovská Mara a Orava, a to dalo dobrý základ na dotáciu Váhu počas novembra a decembra. Celková dodávka v roku 2016 nakoniec bola na úrovni 1 864 GWh.

Prečerpávačky – „batérie“ pre našu sieť

Okrem výroby špičkovej elektriny a poskytovaní podporných služieb majú prečerpávačky nezastupiteľnú funkciu pri riešení výpadkov iných zdrojov a riadení odchýlky portfólia Slovenských elektrární. Využitie prečerpávacích elektrární na špičkovú prevádzku medziročne kleslo. Podpísalo sa pod to zníženie rozdielu ceny špičky a nočných hodín. Najmä počas letných mesiacov pribúdali dni, kedy prečerpávacia prevádzka nedávala ekonomický zmysel. S nástupom jesene a zimy sa však situácia vylepšila. Celkovo vyrobili 249 GWh, pričom spotreba na prečerpanie bola 334 GWh.

Na výrazne konkurenčnom trhu s podpornými službami sa Slovenským elektrárňam podarilo udržať podiel z predchádzajúcich rokov. „Každoročne však klesá cena týchto služieb a rovnako aj cena regulačnej elektriny. Veľmi dobré výsledky sme zaznamenali v riadení odchýlky. Napomohla tomu aj skutočnosť že od polovice roka 2016 Slovenské elektrárne spustili nepretržitý režim obchodovania s elektrinou na vnútrodennom trhu,“ uviedol J. Mazánik. To otvorilo nové možnosti nie len pri riešení poruchových výpadkov ale aj príležitosť na lepšiu optimalizáciu zdrojov.

Plánované odstávky atómiek

Aj v roku 2016 bloky jadrových elektrární poskytovali podporné služby, tradične spoľahlivo bola poskytovaná záporná terciálna regulácia. Navyše počas celého roka bola na jednom bloku poskytovaná záporná časť sekundárnej regulácie do virtuálneho bloku externého partnera.

Celkovo Atómové elektrárne Bohunice dodali do siete 6 718 GWh a Mochovce 7 014 GWh elektrickej energie. Za medziročným poklesom výroby z jadra na 13 732 GWh boli hlavne plánované generálne opravy spojené s výmenou paliva, a to najmä v AE Bohunice V2, kde sa oproti plánu predĺžili práce na okruhu chladiacej vody počas spoločnej odstávky oboch blokov.

Veľký test pre Nováky

Elektrárne Nováky majú za sebou náročný rok. Výrobu po odstavení blokov 3 a 4 zabezpečovali bloky 1 a 2, ako aj prevádzka ENO A. Hlavnou výzvou sa stalo plnenie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý bol stanovený na dodávku 1 350 GWh.

Bloky 1 a 2 boli prakticky celých 12 mesiacov v skúšobnej prevádzke po tom, čo v roku 2015 absolvovali komplexnú rekonštrukciu a ekologizáciu. Vzhľadom na stále prebiehajúce nastavovanie spaľovacieho režimu a mlynských okruhov boli často prevádzkovali na nižšom výkone, prípadne bola potrebná odstávka na vykonanie čistenia ohrievačov vzduchu.

Situácia sa však v priebehu roka postupne zlepšovala. Začiatkom novembra pre prevádzkovú skúšku suchého spôsobu odsírenia bola do prevádzky spustená náhradná spaľovacia jednotka. Celková dodávka z hnedého uhlia za rok 2016 dosiahla 1 306 GWh.

Vojany na 200 percent

Elektrárne Vojany tradične súperili s nepriaznivým vývojom ceny elektriny na trhu. Vhodne zvolená stratégia predaja elektriny, nákupu uhlia a predaja podporných služieb znamenala prevádzku jedného bloku prakticky počas celého roka, s výnimkou veľkonočných sviatkov a spoločnej plánovanej odstávky blokov 5 a 6. Vojany v roku 2016 dodali 431 GWh elektriny a podľa J. Mazánika plán splnili na 214 %.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right