Roma Spirit 2014 pod záštitou prezidenta Andreja Kisku

22.09.2014
Možnosti zdieľania:
Členmi poroty boli v minulosti Václav Havel, Michael Kocáb, Leila Abassová, Sylvia Porubänová, Silvia Šarköziová, Eva Babitzová a mnohí iní.

6. ročník Roma Spirit sa uskutoční pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Roma Spirit 2014, v ostatných rokoch známy ako Gypsy Spirit, pokračuje vo verejnej prezentácii a oceňovaní jednotlivcov a organizácií za projekty a aktivity realizované v prospech rómskeho etnika. Generálnym partnerom podujatia sú už tradične Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel.

Riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, vyhlasovateľa Roma Spirit 2014, Magdaléna Rothová, víta osobnú záštitu Prezidenta: „Sme poctení, že pán Prezident prevzal osobnú záštitu nad Roma Spirit 2014. Žiaden jednotlivec ani organizácia, ktorá pomáha zlepšiť postavenie Rómov na Slovensku, by nemala ostať nepovšimnutá. Vďaka Roma Spirit predstavíme ľudí či organizácie a ich fungujúce riešenia a aktivity, ktoré zlepšujú životné podmienky a pomáhajú plnohodnotnej a dôstojnej integrácii Rómov. Zároveň sa veľmi tešíme na slávnostné odovzdávanie ocenenie, ktoré opäť predstaví Slovensko ako modernú multikultúrnu krajinu.“

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať v Divadle Nová scéna 30. novembra 2014. Diváci RTVS si budú môcť galavečer pozrieť v nedeľu 7. decembra 2014.

Nominácie na ocenenie môže zaslať každá právnická aj fyzická osoba do 5. októbra 2014. Prihlášky na nominácie na ocenenie Roma Spirit 2014 je možné zaslať e-mailom na adresu slovensko@romaspirit.eu alebo poštou na adresu Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ROMA SPIRIT, Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava alebo vyplnením online prihlášky.

Základnými kritériami hodnotenia nominácií je obdobie realizácie aktivít s dôrazom na dlhodobosť a kontinuitu, dosiahnuté výsledky a ich merateľnosť,motivačný vplyv na okolie a iné projekty, jedinečnosť, originalita a kreativita riešenia aj jej mimoriadny prínos a pozitívne vnímanie verejnosťou.

V ostatných ročníkoch, v rokoch 2009 – 2013, bolo nominovaných na ocenenie Gypsy Spirit spolu 559 mimovládnych organizácií, inštitúcií, firiem, jednotlivcov a zástupcov médií. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovala Odborná porota a porota Čin roka. Členmi porôt boli v minulosti Václav Havel, Michael Kocáb, Leila Abassová, Sylvia Porubänová, Silvia Šarköziová, Eva Babitzová, Katarína Mathernová, Andrzej Mirga, Rumyan Russinov, Nicholas Martyn, Costel Bercus, Orhan Galjus, Monica Nicoara, Sahraa Karimi, Peter Pollák, Jaroslav KiskaJanette Motlová, Jozef Šivák, Slávka Mačáková, Miroslava Hapalová a mnohí iní.

Kategórie ocenenia Roma Spirit 2014:

  1. Mimovládna organizácia – Ocenenie za realizáciu projektu zameraného na podporu a  rozvoj rómskej menšiny a dosiahnutých výsledkov a  za realizáciu projektu zameraného na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre  rómske deti a mládež.
  2. Spoločnosť – firma/zamestnávateľ - Ocenenie za realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity.
  3. Obec/mesto – Ocenenie za programy a dosiahnuté výsledky zamerané na integráciu rómskej menšiny do spoločnosti a aktivity v prospech rómskej komunity.
  4. Osobnosť – Ocenenie jednotlivca za výnimočný projekt alebo dlhodobú prácu, ktorou prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie.
  5. Médiá – Ocenenie pre novinára/novinárku alebo masmédium za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike, za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.
  6. Čin roka – Špeciálne ocenenie za čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right