Slovenské elektrárne opäť získali certifikáty manažérstva

02.11.2016
Možnosti zdieľania:
Certifikáty ISO 9001, ISO 14 001 a OH SAS 18 001 nanovo udelila Slovenským elektrárňam spoločnosť Bureau Veritas.

V oblasti manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti práce, patria Slovenské elektrárne opäť medzi najlepšie firmy. Potvrdzujú to tri medzinárodné certifikáty, ktoré spoločnosť nedávno znova získala.

Certifikáty ISO 9001, ISO 14 001 a OH SAS 18 001 nanovo udelila Slovenským elektrárňam spoločnosť Bureau Veritas. Francúzska spoločnosť s tradíciou od roku 1826 je lídrom na trhu v testovaní, inšpekcií a certifikácií.

„Tieto certifikáty osvedčujú, že firma sa spoločensky zodpovedne stavia k vybraným oblastiam. V prípade Slovenských elektrární sú to hneď tri najdôležitejšie oblasti: ku kvalite, k ochrane životného prostredia a k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,“ povedal generálny riaditeľ Bureau Veritas Slovakia Jakub Kejval.  

Pre udržanie si certifikátov musia Slovenské elektrárne každé tri roky absolvovať re-certifikáciu s následnými každoročnými dohľadovými auditmi.

„Certifikáty nám pomôžu v komunikácii smerom k našim partnerom. Potvrdzujú, že procesy, ktoré máme nastavené v oblasti riadenia kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce, zodpovedajú medzinárodným štandardom,“ hovorí Ľubomír Krenický, riaditeľ úseku ISM a hodnotenia jadrovej bezpečnosti.

O spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA

Certifikačná a inšpekčná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny Bureau Veritas, ktorá je lídrom celosvetového certifikačného trhu a poskytuje komplexné služby v oblastiach kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Dôveryhodnosť spoločnosti potvrdzuje tradícia a dlhoročná skúsenosť siahajúca až do roku 1828.

Celosvetovo pôsobí spoločnosť Bureau Veritas v 140 krajinách, kde má sieť 1400 kancelárií a laboratórií. Viac ako 66 tisíc zamestnancov Bureau Veritas poskytuje služby viac ako 400 tisícom klientov. Na území Slovenskej republiky je Bureau Veritas zastúpená už viac ako 100 rokov a zamestnáva viac ako 100 profesionálov.

Medzi hlavné služby, ktoré v Slovenskej republike poskytuje, patrí: certifikácia systému manažérstva a výrobková certifikácia, inšpekcia potravín a poľnohospodárskych komodít, testovanie a laboratórne analýzy, technické inšpekcie v priemysle, periodické kontrolné služby prevádzkovaných zariadení, služby v oblasti BOZP/OPP/OŽP, kontrolné činnosti v stavebníctve, služby v oblasti lodného priemyslu, kontrolné služby pre finančný sektor, školenie a vzdelávanie.

Služby nie sú zamerané na vybrané odvetvie alebo trhové segmenty, ale sú poskytované naprieč odvetviami, bez ohľadu na rozsah alebo charakter. Pre špecifické prípady sú využívaní zahraniční audítori, inšpektori a ďalší experti.

Príklady akreditovaných certifikácií poskytovaných BUREAU VERITAS SLOVAKIA, spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO / IEC 20000, ISO 22000, ISO / IEC 27001, ISO 50001, energetické audity, EMAS, GHG, ISO / TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, FSSC, GTP, GMP+ , SA 8000, AS9100, FSC CoC, PEFC CoC, UTZ, RSPO a ďalšie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right