Slovenské elektrárne: Vyjadrujeme úprimnú sústrasť

29.05.2015
Možnosti zdieľania:
Na výstavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce sa od roku 2009 odpracovalo už viac ako 40 miliónov človekohodín bez smrteľného úrazu.

„Manažment a všetci zamestnanci Slovenských elektrární vyjadrujú úprimnú sústrasť Petrovej rodine, jeho blízkym a priateľom. Bezpečnosti venujeme vždy maximálnu pozornosť. Na výstavbe tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, kde dnes pracuje až 5 000 ľudí, sa od roku 2009 odpracovalo už viac ako 40 miliónov hodín bez smrteľného úrazu. Túto nešťastnú udalosť dôsledne a nekompromisne vyšetríme a vyvodíme dôsledky. Pri vyšetrovaní budeme úzko spolupracovať so štátnymi orgánmi aj subdodávateľskou firmou, pre ktorú Peter pracoval.“

Na stavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce došlo 28. mája k smrteľnému pracovnému úrazu pracovníka dodávateľskej firmy Profisteel. Smteľný úraz bol spôsobený únikom plynu argón pri zváračských prácach. Pri poskytovaní pomoci svojmu kolegovi Petrovi sa plynom priotrávil aj ďalší pracovník firmy Profisteel. Vďaka okamžitej prvej pomoci ostatných prítomných pracovníkov ho však podarilo zachrániť a bol prevezený do nemocnice v Nitre. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie udalosti v spolupráci s políciou a Inšpektorátom práce.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right