Slovenské elektrárne znova s certifikátom za transparentný nadačný fond

06.12.2019
Možnosti zdieľania:
Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci s KPMG.

Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis už tretí raz potvrdil svoje silné postavenie v neziskovom sektore v oblasti otvoreného prístupu k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti a právom sa radí k lídrom certifikovaným na podujatí v bratislavskej Galérii Nedbalka 4. decembra 2019.

Certifikáty udeľuje každoročne Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Certifikáty na slávnostnom podujatí odovzdala Helena Woleková, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a zakladateľka Nadácie Socia. 

Nadácie a nadačné fondy sú dôležitou súčasťou neziskového sektora a ich činnosti sa orientujú na verejnoprospešné aktivity. S cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov vytvorila v roku 2015 Asociácia firemných nadácii Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu, ku ktorému sa zaviazali všetci členovia Asociácie. 

K princípom  Kódexu sa hlási aj Nadačný fond Slovenských elektrární, cez ktorý spoločnosť podporuje komunity v okolí jednotlivých elektrární, pomáha znevýhodneným ľuďom v ich iniciatívach a vytvára priestor pre aktívnych mladých ľudí v oblasti podory vzdelania a vedy. 

Na Slovensku je osemtisíc aktívnych nadácií, z toho, okrem Slovenských elektrární, certifikát transparentnej firemnej nadácie získali: Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Telekom, Nadačný fond Accenture, Nadačný fond Baumit.

Certifikát transparentnosti pre Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

ASFIN
Neformálna platforma vznikla v roku 2013 s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. Medzi zakladajúcich členov asociácie patrí osem významných firemných nadácií a nadačných fondov – Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadácia ZSE, Nadačný fond Slovenských elektrární a Nadačný fond Telekom.

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií. Jedným z najdôležitejších je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácií. Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

Držitelia certifikátov musia prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Údaje musia subjekty zverejňovať vo formáte Open Data.

Udeľovanie certifikátu transparentnosti 2019. Zľava: Andrea Cocherová, predsedníčka Asociácie firemných nadácií, Helena Woleková, zakladateľka Nadácie Socia, a Lívia Nogová zo Slovenských elektrární.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right