Kôlnička študentom priblížila strojové učenie

17.03.2022
Možnosti zdieľania:
Záujem o odborníkov na informačné technológie rastie rovnako, ako problém s ich náborom. Preto si k študentom IT hľadáme cestu cez praktické vzdelávanie, kde sa im predstavujeme ako atraktívny zamestnávateľ.

Kôlnička pre študentov informačných technológií a technického zamerania v marci priniesla do Slovenských elektrární workshop, ktorý mladým pomohol zlepšiť ich praktické znalosti z IT oblasti. Zorganizovali sme ho cez MS Teams a do projektu sa zapojili študenti Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Naším zámerom bolo dať záujemcom šancu rozšíriť si obzory a získať nové poznatky. Pretože chceme, aby sa študenti vďaka tímovej práci zdokonalili v jemných zručnostiach (soft-skills), no hlavne, aby vnímali našu firmu ako atraktívneho zamestnávateľa, u ktorého by chceli pracovať.

Tvorivú dielňu organizovali kolegovia z ICT a ľudských zdrojov Slovenských elektrární. Jej témou bol tréning a nasadzovanie modelov strojového učenia (Machine Learning) v službe Azure ML Studio. Projekt vznikol za výdatnej podpory Microsoft Slovakia, ktorý túto aktivitu podporil finančne, a ich odborníci Ivana Smondrková a Michal Marušan nám pomohli pripraviť obsah workshopu.

KÔLNIČKA

Ide o projekt študentských organizácií IAESTE Slovakia a YNET. Jeho cieľom je poskytnúť študentom, najmä vysokých škôl, možnosť zvyšovať úroveň svojich praktických vedomostí nad rámec štandardných učebných osnov. Tento cieľ chce Kôlnička dosiahnuť organizovaním odborných prednášok a workshopov.

Efektívna práca v tíme

Pre zachovanie vysokého štandardu vzdelávania sme umožnili prihlásiť sa do projektu iba limitovanému počtu študentov. Tak sme im vedeli adresnejšie priniesť nové a detailné poznatky. Absolvovali ho deviati, rozdelení do troch tímov, takže sa im naši odborníci mohli plnohodnotne venovať. Pred riešením konkrétnej úlohy sa študenti dozvedeli o špecifikách AI (umelej inteligencie), BI (business inteligence), digitalizácie či cloudovej transformácie. Zároveň sa podrobne oboznámili s prácou v platforme Azure ML Studio a inštruktori im vysvetlili, čo od nich očakávame pri vypracovaní stanovených úloh.

Po zoznámení sa vytvorili študenti zmiešané družstvá, jednou z ich úloh bola aj ich efektívna tímová práca. Do svojich tém sa zahryzli ako skutoční profíci, a to aj napriek tomu, že nikto z nich dovtedy v platforme Azure ML Studio nepracoval. Všetky tímy s podporou našich IT kolegov Maroša Bubána a Michala Krásneho vypracovali zadanie správne a na vlastnej koži si ho vyskúšali a úspešne otestovali.

STROJOVÉ UČENIE

Strojové učenie (angl. Machine Learning) je podoblasť umelej inteligencie (AI). Zaoberá sa metódami a algoritmami, ktoré programu umožňujú učiť sa a následne adekvátne reagovať na rôzne vstupné hodnoty bez toho, aby bol na ne jednoznačne naprogramovaný. Program teda koná len na základe informácií, ktoré sa naučil. Algoritmy strojového učenia využívajú prvky matematickej štatistiky, metódy štatistickej analýzy a hĺbkovú analýzu dát (angl. Data Mining).

Stáž v elektrárňach

Tvorivá dielňa trvala len štyri a pol hodiny, no študenti sami priznali, že sa za krátky čas naučili používať pre prax veľmi užitočné funkcionality. Zároveň sa zoznámili s našimi kolegami z útvaru ICT – Marianom Pisskom, manažérom transverzálnych aktivít, ktorý im bližšie predstavil útvar, a tiež s manažérom ICT Gabrielom Farkašom. Ten študentom odprezentoval možnosti stáže v rámci nášho úspešne zabehnutého projektu IT Akadémia Slovenských elektrární.

„Konkurencia a záujem o odborníkov na informačné technológie sú obrovské a väčšina spoločností má problém s ich náborom. Preto ideme aj cestou študentských stáží a výchovy budúcich profesionálov, pričom príležitosť využívame na budovanie povedomia a značky Slovenských elektrární ako zamestnávateľa atraktívneho pre informatikov. Už teraz sa sústredíme na ďalšie aktivity pre študentov. Najbližšie sa s nimi stretneme v máji na blížiacom sa pracovnom veľtrhu IAESTE Dni Príležitostí 2022 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.“

– Ján Svrček
špecialista pre výber zamestnancov a zamestnávateľskú značku
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right