Štvrtý blok jadrovej elektrárne Bohunice je po odstávke znova v prevádzke

17.06.2019
Možnosti zdieľania:
V nedeľu 16. júna Slovenské elektrárne ukončili plánovanú generálnu odstávku jadrového bloku Atómovej elektrárne Bohunice V2.

Tridsiataštvrtá generálna odstávka (GO) bola náročná z dôvodu čiastočnej výmeny paliva, ale najmä z pohľadu množstva kontrol a údržby dôležitých zariadení a to s cieľom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky.

Pred opätovným uvedením bloku do prevádzky sa v jadrovej časti elektrárne vykonali aj predpísané tlakové skúšky reaktora a parogenerátorov.

Harmonogram odstávky, na ktorej pracovalo asi tisíc ľudí, zahŕňal výmenu časti jadrového paliva (asi pätina z 349 palivových kaziet v reaktore), kontroly dôležitých havarijných systémov a úpravy a vylepšenia systémov s cieľom ďalšieho zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky jadrového bloku.

Medzi nosné práce patrila generálna oprava nízkotlakého (NT) dielu turbogenerátora, kontrola rúrok dvoch zo šiestich parogenerátorov, a aj rozšírená generálna oprava jedného z troch dieselgenerátorov bloku.

Už v tomto týždni je naplánovaný začiatok odstávkay tretieho bloku jadrovej elektrárne V2 v Bohuniciach a na jeseň generálna odstávka druhého bloku v Mochovciach.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right