Súťaž Misia Mars pozná svojich víťazov

21.11.2016
Možnosti zdieľania:
Do pilotného ročníka súťaže sa prihlásilo spolu 21 študentov s ôsmimi návrhmi vedeckých experimentov.

Slovenské elektrárne a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (angl. Slovak Organisation for Space Activities – SOSA) ocenili víťazov súťaže Misia Mars. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti stredných a vysokých škôl s návrhmi vedecko-technických experimentov, ktorých výsledky by mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse.

Víťazný projekt resp. súbor experimentov zrealizuje medzinárodný tím vedcov pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Do pilotného ročníka súťaže sa prihlásilo 21 študentov s ôsmimi návrhmi vedeckých experimentov. Odborná komisia pri výbere zohľadňovala praktický prínos navrhovaných experimentov, ich odbornú náročnosť, kvalitu a kreativitu sprievodnej dokumentácie, či materiálnu a finančnú náročnosť realizácie navrhovaných experimentov.

Tri tímy s najvyšším bodovým hodnotením sa zúčastnili podujatia Science Talks, organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde mali príležitosť prezentovať svoj návrh vedeckého experimentu pred publikom študentov a prevziať vecné ceny, ktoré do súťaže venovali Slovenské elektrárne, kníhkupectvo Martinus, Centrum vedecko-technických informácií SR a výstava Cosmos Discovery.

Na treťom mieste sa umiestnil tím študentov z Gymnázia Jána Adama Raymana – Soňa KašickáKatarína Baliková a Paulína Monková. Pod vedením pani učiteľky Jany Kobulskej navrhli experiment overujúci odlišné podmienky pestovania rastlín v kozme a potom na Marse.

Ďalšími ocenenými boli študenti z Gymnázia vo Vranove nad Topľou. Gabriel Paľko, Patrik Matta, Dominik Kvasil, Samuel Titko a Andrea Kužmová navrhli pod vedením pána učiteľa Jána Motešického experiment spočívajúci v pozorovaní vplyvu vonkajších faktorov na biologické vzorky v rôznych hĺbkach Marsu.

Víťazným tímom, ktorý do súťaže zaslal až tri výnimočné návrhy vedeckých experimentov, sa stal tím z Gymnázia Detva. Adriana Fekiačová, Alica Moravčíková, Jana Halajová, Ivona Nôtová a Simona Olšiaková skúmali maximalizáciu využitia fotosyntézy v špecifických podmienkach. Pod vedením pána učiteľa Bartolomeja Szakála navrhli model poloautonómneho kontinuálneho ekosystému, ktorý by produkoval potravu pre astronautov, vyrábal kyslík, spotrebúval CO2 vznikajúci pri dýchaní posádky, a zároveň recykloval niektoré ľudské odpady.

Víťazný projekt začiatkom roka 2017 zrealizuje Michaela Musilová na púštnej stanici za Atlantikom. Okrem vecných cien budú mať víťazi jedinečnú príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN v Ženeve.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right