Svitský komunitný festival SVIT.kom

15.05.2015
Možnosti zdieľania:
Festival 15. a 16. mája prezentuje environmentálne e energeticky efektívne riešenia pre mesto Svit a okolie.

Mesto Svit zorganizovalo pilotný ročník Svitského komunitného festivalu SVIT.kom, ktorý 15. a 16. mája prezentuje environmentálne riešenia pre mesto Svit a okolie, s cieľom podporiť miestnu komunitu a mimovládne organizácie.

Prvý ročník festivalu SVIT.kom sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta Miroslava Škvareka a prilákal počas dvojdňového podujatia pozornosť zástupcov okolitých miest a obcí, medzinárodných i lokálnych spoločností, miestnych komunít a mimovládnych organizácií z celého Slovenska. Na sprievodnej odbornej konferencii diskutovali o environmentálnych otázkach a riešeniach. Na festivale zároveň vytvorili priestor na propagáciu miestnych producentov potravín a remeselníkov. Pozvanie prijali odborníci z viacerých významných organizácií a spoločností: OCI Banská Bystrica, OZ GenoFond, OZ Ekoton, OZ Punkt, Pro Meliori, n.o., Renviro s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s., ktorí počas konferencie prezentovali riešenia energetickej efektívnosti, mobility, recyklácie, a predstavili úspešné komunitné projekty.

So svojou prezentáciou o elektromobilite a službách energetickej efektívnosti v súkromnom a verejnom sektore vystúpil aj Andrea Pancotti zo Slovenských elektrární. „Plne podporujeme a zdieľame víziu mesta Svit stať sa tzv. inteligentným zeleným mestom. Vďaka širokému know-how, ktoré v Slovenských elektrárňach máme v rámci skupiny Enel, môžeme potvrdiť reálnosť dosiahnutia tejto vízie. Stojí na troch pilieroch – energetickej efektívnosti a zastavení plytvania energiou samosprávami; zelenej doprave a elektromobiloch ako budúcnosti mestskej dopravy s minimom hluku a CO2, ako aj na rozvoji inteligentných sietí na riadenie technológií a energetickej sieste,“ uviedol Pancotti. Práve inteligentná sieť podľa neho spojí obnoviteľné zdroje a energeticky efektívne systémy so zelenou dopravou do jednotného efektívneho celku.

Nadšenci elektromobilov majú počas celého festivalu možnosť vyskúšať jazdu na elektromobiloch z flotily Slovenských elektrární a elektro-bicykle. Všetky vekové kategórie budú môcť na vlastnej koži prežiť adrenalínový deň plný moderných technológií. Svet vychytávok budú môcť odhaliť pomocou virtuálnej prehliadky infocentra Energoland, sprostredkovanej cez 3D virtuálnu realitu Oculus Rift. V stánku Slovenských elektrární nájdu aj najmodernejšie LED svietidlá Archilede.

Slovenská inovačná a energetická agentúra odprezentuje na námestí Jána Antonína Botu možnosti úspor energií vďaka energeticky úspornému domu. V poobedňajších hodinách budú prebiehať prezentácie zaujímavých hostí, diskusie a iné sprievodné aktivity.

„Vďaka odborníkom z celého Slovenska sa Svit zmenil na Zelené mesto. Všetky témy, ktoré dnes boli prezentované majú spoločného menovateľa – ochrana životného prostredia. Ceníme si osobný vklad odborníkov a ochotu podeliť sa s nami o ich skúsenosti. Všetky ponúkané riešenia sú navrhované tak, aby mohli byť aplikované pre mesto Svit a okolie. Veríme, že sa nám to spoločnými silami podarí,“uviedol primátor Miroslav Škvarek.

Myšlienka usporiadania komunitného festivalu SVIT.kom nadväzuje na predchádzajúce aktivity miestnych pobočiek medzinárodného hnutia Slow Food a zrodila sa na jeseň 2014. Pri tvorbe projektu boli Ladislav Raček (Slow Food Tatry), Miroslav Škvarek, vtedy ešte len kandidát na primátora mesta Svit, Ivan Zima, dnes zástupca primátora Svit, Petra Molnárová (Slow Food Pressburg) a inšpirátorky Illah Van Oijen a Barbara Zavarská z OZ Punkt. Pre projekt postavený na filozofii „ľudia pre ľudí“ sa nadchli okolité komunity i mnohí Svitovčania.

Je naozaj potešujúce počuť, že už aj na Slovensku sú samosprávy, ktoré pri plánovaní a budovaní mesta systematicky zapájajú do procesu obyvateľov. „Lebo participácia je cesta k udržateľnému rozvoju, na konci ktorej je miesto s dobrou adresou. Vo Svite sa už touto cestou vybrali, a preto je cieľ veľmi reálny,“ pochválila iniciatívu mesta Andrea Štulajterová, koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right