Toto sú víťazi! Odovzdali sme Ceny Aurela Stodolu

11.11.2019
Možnosti zdieľania:
Najlepšie študentské práce prišli zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, košickej FEI TUKE a bratislavskej FEI STU.

Každoročné udeľovanie Ceny Aurela Stodolu je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Slovenské elektrárne odovzdávajú cenu za najlepšie bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky už dvanásť rokov s cieľom zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov orientovaných na energetiku.

Ocenenené práce

Do súťaže bolo prihlásených vyše dvadsať prác. Prihlásené práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární.

  • Finančnú odmenu päťsto eur a cenu za zaujímavú bakalársku prácu na tému Perspektívne spôsoby akumulácie OZE získala Bronislava Púčeková zo Strojníckej fakulty na Žilinskej univerzite v Žiline.
  • Odmenu tisíc eur si zaslúžil Vladimír Kohan z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za výbornú diplomovú prácu s názvom Využitie FACTS zariadení pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.
  • Odmenu tisícpäťsto eur dostane Jozef Zuščak z Fakulty elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite za vynikajúcu dizertačnú prácu s názvom Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém.

Predstavia sa na Dni kariéry

Vďaka Slovenským elektrárňam vysokoškoláci zo škôl s technickým zameraním za svoju kvalitnú záverečnú prácu získali nie len finančnú odmenu, ale aj priestor na svoju prezentáciu na podujatí Deň kariéry v elektrárňach. Podujatie ponúka zaujímavé prednášky a diskusie, je príležitosťou stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora a získať nové vedomosti a kontakty pre ďalšie štúdium či zamestnanie.

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007 – pri príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity (STU).

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right