Turistický bedeker okolia elektrární

15.10.2014
Možnosti zdieľania:
Publikácia prináša prírodné, kultúrne a historické zaujímavosti z regiónov elektrární. Pokrstil ju riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.

Cieľom knihy je nenútene priblížiť elektrárne a jednotlivé zdroje výroby elektriny širokej verejnosti. Bedeker predstavuje mestá a obce, ako aj príslušný región v najbližšom okolí energetických závodov s dôrazom na prírodné, kultúrne a historické pamätihodnosti. Čitateľom je prezentovaný aj program spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu, zameraný na rozvoj a podporu zaujímavých projektov v blízkosti elektrární. Na publikácii spolupracovali, okrem zamestnancov Slovenských elektrární, aj Správa TANAP a Klub slovenských turistov.

Pútavá publikácia plná kvalitných fotografií je rozdelená na deväť kapitol. V prvej sú predstavené elektrárne a program Energia pre krajinu. Zvyšných osem je rozdelených podľa jednotlivých samosprávnych krajov.

Každá kapitola má päť podkapitol. V prvej je prezentovaná história daného samosprávneho kraja, v druhej jeho hlavné mesto s kultúrnymi pamiatkami či projektmi, ktoré v ňom podporujú Slovenské elektrárne. V tretej podkapitole sa čitateľ dozvie o pamätihodnostiach v blízkom okolí – kostolíkoch, hradoch, kaštieľoch, zámkoch, skanzenoch, múzeách, kúpeľoch, UNESCO pamiatkach, jaskyniach či vodopádoch. Samozrejme nie sú vynechané projekty (kultúrne festivaly, športové súťaže a iné), ktoré podporuje Skupina Enel. Štvrtá podkapitola prináša tri tipy na pešie a cyklistické túry v regióne, ktoré spracovala Soňa Mäkká, spoluautorka najznámejšieho slovenského turistického portálu hiking.sk. V závere kapitoly sa dozviete o všetkých elektrárňach v danom samosprávnom kraji.

Bedeker v náklade 500 kusov energetici distribuovali novinárom i chatárom vysokohorských chát na tlačovej konferencii v Tatrách, kde ho aj oficiálne pokrstil riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. Ďalšie výtlačky dostali na pravidelnom stretnutí obyvatelia lokality a plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne PVE Ipeľ, keďže súčasťou bedekra je aj tip na potulky po Náučnom chodníku Ipeľ. V elektronickom formáte ho nájdete na webe medzi našimi publikáciami.

Turistický bedeker – elektronický formát | 2014

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right