Ukážte sa v lepšom svetle: Poznáme víťazov

16.09.2015
Možnosti zdieľania:
Vyše 5 300 hlasmi ste rozhodli o podpore projektov z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Rozdelíme 23 620 eur.

Aktívni zamestnanci opäť ukázali, že naozaj chcú a vedia urobiť veľa pre komunitu, v ktorej žijú. V zamestnaneckom grantovom programe Ukážte sa v lepšom svetle zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a široká verejnosť rozhodli viac ako 5 300 hlasmi o tom, aby získalo podporu z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis osem projektov. Celková suma, ktorá sa rozdelila na podporu, predstavuje 23 620 eur.

Viaceré projekty sa zameriavali na podporu športových aktivít. Dobrovoľníci združení okolo Hokejového klubu v Zlatých Moravciach rozšíria možnosti športových aktivít na zimnom štadióne o ďalšie športy ako hokejbal, in-line korčuľovanie a in-line hokej. V areáli Základnej školy na Pribinovej ulici v Novákoch plánujú vybudovať fitpark. Vznikne tak miesto, ktoré budú využívať nielen žiaci miestnej školy, ale aj ľudia zo širokého okolia. Na zveľadenie športového areálu a detského ihriska sa zameral aj podporený projekt v obci Radobica.

Modranský okrášľovací spolok s pomocou dobrovoľníkov a podporou v rámci grantového programu plánuje vyčistiť a opraviť časť mestských hradieb, aby tu vznikol zaujímavý verejný priestor pre oddych miestnych, ale aj turistov. Na úpravu verejného priestoru je zameraný aj projekt obce Dolné Srnie. Nevyužitý a chátrajúci priestor pri kultúrnom dome sa aj vďaka dobrovoľníkom zmení na oddychovú zónu s lavičkami a preliezačkami.

Podporu získalo aj Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach, ktoré plánuje obnovu školského parku, aby sa premenil na oddychové miesto pre študentov, ale aj širokú verejnosť. Obchodná akadémia v Prievidzi chce žiakov viesť k ochrane životného prostredia.

Zamestnanci a verejnosť, ktorí hlasovaním rozhodovali o podporených projektoch, nezabudli v tomto roku ani na deti. Deti z materskej školy v Zlatých Moravciach budú mať aj vďaka nim možnosť využívať nové ihrisko pre loptové hry. Dobrovoľníci sa zároveň postarajú aj o novú zeleň a obnovu detského ihriska.

Podporené projekty

Meno žiadateľa Názov projektu Žiadaná suma Celková suma Schválená suma Sídlo
Modranský okrášľovací spolok Záchrana Modranských mestských hradieb 3000 4072,5 3000 Modra
Hokejový klub HC Zlaté Moravce Rozšírenie športových možností 2950 3290 2950 Zlaté Moravce
Základná škola Pribinova ul., Nováky Byť fit je hit 3000 3650 3000 Nováky
Obec Radobica Úprava areálu športových ihrísk 3000 4336 3000 Radobica
Obec Dolné Srnie Oddychová zóna pri kultúrnom dome 3000 3300 3000 Dolné Srnie
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice Školský park GAV 3000 3350 3000 Levice
Zlaté Moravce Obnova areálu a záhrady materskej školy, Slnečná 2 2700 3000 2700 Zlaté Moravce
Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii F. Madvu Prievidza Rozvoj úcty k prírodným zdrojom v OA Prievidza 2970 3300 2970 Prievidza
Celková žiadaná suma: 23 620 eur

Nepodporené projekty

Meno žiadateľa Názov projektu Žiadaná suma Celková suma Schválená suma Sídlo - mesto
PARK TOPOĽČIANKY Park miesto zdravého životného štýlu 3000 3340 0 Topoľčianky
Michaelis Poďme spoločnou cestou 3000 3300 0 Levice
Základná škola P.O.H. Veľké Kapušany Farebný svet - Ochrana životného prostredia 3000 3340 0 Veľké Kapušany
Rodičovské združenie pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom Cesta zdatnosti a oddychu 2772 3080 0 Lehota pod Vtáčnikom
Rodičovské združenie pri Materskej škole v Novákoch Podporme športom zdravie našich detí 3000 6650 0 Nováky
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany Zdravý pohyb pre každého 3000 3550 0 Bystričany
Mesto Želiezovce Cestujeme so zebrou 3000 3337 0 Želiezovce
ArTUR Prírodná škola pre deti, mládež a rodičov s deťmi 2990 3340 0 Hrubý Šúr
Rodičovské združenie pri ZUŠ Záhrada ZUŠ - Energia Ružinova 3000 3300 0 Bratislava

V prípade otázok môžete kontaktovať programového manažéra Nadačného fondu Slovenských elektrární Ondreja Galla z Nadácie Pontis, tel.: 0915 755 749, e-mail: ondrej.gallo@nadaciapontis.sk.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right