Ušetril až 20-tisíc! S takýmto nápadom prišiel Tomáš z Vojan

25.05.2017
Možnosti zdieľania:
Tomáš Pastír robí v Elektrárňach Vojany takmer 20 rokov ako technik prípravy a hodnotenia prevádzky. Navrhol, ako znížiť vlastnú spotrebu elektrárne.

Ako už aj názov jeho funkcie naznačuje, vyhodnocuje a analyzuje prevádzku závodu. Dá sa povedať, že má čísla priamo z prvej ruky, a tak vie posúdiť, kde by sa dalo ešte ušetriť.

„Stačilo odstaviť jedno napájacie čerpadlo a úspora bola na svete,“ tvrdí pracovník čiernouhoľných Elektrární Vojany, ktoré sa nachádzajú na východnom Slovensku v okrese Michalovce.

Prísť však na takýto nápad zas až také jednoduché nebolo. Ukazuje nám zložité schémy. V spleti čiar, kruhov a rozličných hodnôt sa orientuje s prehľadom.

„Bežne sme mali v prevádzke dve napájacie čerpadlá, pri nábehu bloku však len jedno. Vŕtalo mi v hlave, prečo by teda v noci, keď elektráreň ide na minimálne výkony, mali bežať dve. Potrebné množstvo vody dopraví aj jedno,“ približuje začiatky zrodenia nápadu v elektrárni, ktorej celkový inštalovaný výkon je 2x110 megawattov.

Schéma napájacích čerpadiel

„Elektrárne Vojany sú závislé na potrebách regulačnej elektrickej energie. V nočných hodinách, keď je znížený dopyt po takejto elektrine, vypíname sekundárnu reguláciu na prevádzkujúcom bloku a znižujeme výkon pod 50 megawattov. Aby sme eliminovali stratu, ktorá v tom čase vzniká, napadlo mi znížiť vlastnú spotrebu elektrárne odstavením jedného napájacieho čerpadla,“ hovorí Pastír.

Odstavenie čerpadla na päť hodín v noci predstavuje úsporu 8 MWh, čo zodpovedá 3,5 % vlastnej spotreby prevádzkujúceho bloku denne. Vojany tak vďaka tomuto nápadu ušetria ročne až 20 000 eur.

Okrem zníženia vlastnej spotreby elektrárne bolo dôvodom na odstavenie druhého čerpadla aj zamedzenie jeho prevádzky cez minimálny odber, teda v čase zníženého výkonu bloku, keď klesnú prietoky pary a napájacej vody na úroveň mimo pracovný rozsah dvoch prevádzkujúcich čerpadiel.

„Vtedy sú automaticky otvárané minimálne odbery, ktoré zabezpečia minimálny prietok vody cez čerpadlá, aby nehavarovali. Voda sa vracia späť do napájacej nádrže, bez úžitku. Prevádzka čerpadla v takomto režime je stratová, využívame to len pri nábehu čerpadla, resp. bloku,“ komentuje Pastír.

Napájacie čerpadlo č. 1

Zaujíma nás, ako sa takýto nápad pretaví do praxe. Stačí prísť, povedať nadriadenému a zrealizovať? V podstate áno, je však potrebné ho najprv overiť.

„V našej elektrárni nemáme veľa času na zdĺhavé schvaľovanie, proces prebieha preto veľmi rýchlo. Ak chceme, aby sa efekt šetrenia prejavil hneď, musíme overiť správnosť riešenia okamžite a nápad realizovať.“

- Milan Ilčík
manažér prevádzky

Manažérovi prevádzky sa návrh páčil. Preto dohodol s výrobným dispečingom v Bratislave podmienky na vykonanie funkčných skúšok. Vtedy bežala elektráreň v nočných hodinách na minimálny výkon 40 MW. Operátori na blokoch počas nočných zmien uskutočnili niekoľko testov, ktoré naozaj potvrdili vypočítanú úsporu.

Kontrola pred odstavením čerpadla pri nízkom výkone bloku

Po uvedení návrhu do praxe sa skutočne preukázala výrazná úspora na vlastnej spotrebe elektrárne vo Vojanoch. Priemerné odstavenie čerpadla na päť hodín v noci usporí 8 megawatt-hodín, čo zodpovedá 3,5 % vlastnej dennej spotreby prevádzkujúceho bloku. Za rok vďaka tomuto nápadu ušetria až 20 000 eur.

Úspory sú nielen finančné. „Stroj sa nám menej opotrebuje, keďže odprevádzkuje menej hodín, a tým pádom nemusíme robiť periodickú údržbu tak často,“ vysvetľuje ďalšie prínosy Tomáš Pastír.

Za posledných päť rokov priniesli zamestnanci vyše 40 nápadov , ktoré prispievajú k šetreniu nákladov závodu. Aj vďaka nim funguje elektráreň ďalej.

Operátor bloku č. 6 v Elektrárňach Vojany
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right