Via Bona Slovakia 2013

15.04.2014
Možnosti zdieľania:
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruzzini prevzal vo štvrtok 10. apríla ocenenie Via Bona Slovakia.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruzzini prevzal z rúk designovaného prezidenta SR Andreja Kisku Hlavnú cenu VIA BONA ako Zodpovedná veľká firma roka 2013 za program spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu.

„Toto ocenenie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa každý deň podieľajú na podpore miestnych komunít okolo našich elektrární. Je pre nás veľkou výzvou a motiváciou pokračovať v realizácii projektov piatich energií pre krajinu,“ povedal po prevzatí ocenenia Paolo Ruzzini.

Slovenské elektrárne získali Hlavnú cenu za dlhodobý strategický CSR program „Energia pre krajinu“, ktorý realizuje od roku 2008. Program pokrýva päť základných oblastí CSR (filantropiu, ochranu životného prostredia, vzdelávanie, kultúru a šport), dopĺňajúc tak zodpovednú dennodennú prevádzku i dlhodobý rozvojový plán podnikania Slovenských elektrární.

Slovenské elektrárne boli ocenené druhý rok po sebe, avšak hlavnú cenu VIA BONA získali Slovenské elektrárne prvýkrát. V roku 2012 získali cenu VIA BONA za Dlhodobý pozitívny vplyv na komunitu za projekt riešenia problematiky bezdomovectva.

Energia pre krajinu

Synonymom spoločenskej zodpovednosti v Slovenských elektrárňach je od roku 2008 pojem Energia pre krajinu. Zahŕňa v sebe filantropické aktivity rozdelené tematicky na päť energií:

  • Energia pre život – charitatívne a sociálne aktivity,
  • Energia pre prírodu – ochrana prírody, životného prostredia a zachovanie biodiverzity,
  • Energia pre vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania,
  • Energia pre kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
  • Energia pre šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít.

V rámci programu Energia pre krajinu spoločnosť spolupracuje s celým radom vybraných subjektov a inštitúcií, s ktorými koncepčne rozvíja a podporuje projekty na dvoch rôznych úrovniach – národnej a regionálnej úrovni.

Okrem finančnej a nefinančnej podpory partnerských projektov v oblasti firemnej filantropie, boli v rámci nominácie ocenené aj aspekty starostlivosti firmy o svojich zamestnancov, minimalizácia vplyvov na životné prostredie, pozitívny dopad na okolité komunity, ale aj bezpečnosť zamestnancov, či vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Spoločnosť je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko.

Projekty mimo svetiel reflektorov

Filantropické projekty Slovenských elektrární sú založené na odvážnych témach, ktoré nie sú štandardne v centre pozornosti korporátnych donorov a neprinášajú priamu publicitu, avšak znamenajú výzvu dosiahnuť zmenu v náročných, no extrémne potrebných oblastiach spoločnosti.

Typickým príkladom dlhodobej podpory a spolupráce v rámci programu Energia pre život je komplexný program zameraný na riešenie problematiky bezdomovectva, založený na spolupráci so všetkými štyrmi kľúčovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na Slovensku - Depaul Slovensko, Proti prúdu, Divadlo bez domova a Vagus. Podstatou programu nie je len finančné krytie potrieb ľudí bez domova, ale aj prispievanie k systematickému riešeniu tohto pálčivého spoločenského problému a scitlivovanie verejnej mienky a zvyšovanie povedomia o ňom.

Nemenej inovatívnym je aj spoločný projekt Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a neziskovej organizácie Člověk v tísni zameraný na finančnú a nefinančnú podporu rozvoja nízkorozpočtového bývania pre rómsku menšinu. Spojením architektúry, sociálnej asistencie a právnej podpory poskytuje spoluprácu pri rozvoji bývania pre samosprávy a organizácie pracujúce sociálne vylúčenými komunitami. V lokalite vylúčenej rómskej osady v obci Kojatice bol spracovaný participatívny plán rozvoja bývania, spustený program individuálneho bývania pre rodiny, uskutočnený architektonický workshop na vytvorenie návrhov dostupného bývania a v lete 2013 zrealizované 3 pilotné bytové jednotky. Rodina, ktorá má záujem zlepšiť svoje bývanie, musí najskôr vstúpiť do jednoročného sporiaceho programu. Ak preukáže schopnosť odkladať si peniaze, následne získa mikro-pôžičku vo forme materiálu a môže si pod odborných dohľadom svoj dom postaviť. Pozemok si musí riadne prenajať od obce. Ako dar rodina dostane len projekt a stavebný dozor.

Energia pre Tatry

Nemenej dôležitou je pre Slovenské elektrárne téma ochrany a kultivácie životného prostredia. Aj v roku 2013 spoločnosť nadviazala na dlhodobú spoluprácu s Tatranským národným parkom, v rámci ktorej podporuje udržateľnosť biodiverzity prostredníctvom záchrany ohrozených druhov živočíchov. Spoločnosť sa zároveň finančne i dobrovoľnícky angažuje v ekologizácii vysokohorských chát – Téryho chata, Zbojnícka chata a Chata pri Zelenom plese, a tiež v oblasti realizácie a rozvoja náučných chodníkov a cyklotrás v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky projekty, ocenené v rámci nominácie VIA BONA pokračujú aj v roku 2014.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right